THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 08/2019
Cập nhật lúc: 10/09/2019
 
 TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 03 /KH-SCN                                      Giồng Riềng, ngày 10  tháng 08  năm 2019           

KẾ HOẠCH THÁNG 08/2019

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 1

(12/8 -17/8/19)

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 1, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Chuẩn bị kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh 12

- Họp tổ chuyên môn lúc 14 giờ ngày thứ 6 (16/8/2019) :  phổ biến 1 số vấn đề của tổ

GV cả tổ

 

GV dạy 12

 

GV cả tổ

 

Tuần 2

(19/8-24/8/19)

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 2, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Ra đề thi chọn HSG khối 10

- Bồi dưỡng HSG khối 11,12

- Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh 12- Họp tổ chuyên môn lúc 14 giờ ngày thứ 5 (22/8/2019) :  Thảo luận  góp ý các chỉ tiêu thi đua

GV cả  tổ

 
Thúy

Hạnh , Sương

GV dạy 12

 GV cả tổ

 

 

 

 

 

 

Tuần 3

(26/8- 31/8/19)

- Dạy theo phân phối chương trình của tuần 3, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Nộp đề thi chọn HSG khối 10

- Bồi dưỡng HSG khối 11,12

- Báo cáo điểm kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh 12

- Hội nghị cán bộ công chức

GV cả  tổ

 

Thúy

Hạnh , Sương

 GV dạy 12

GV cả tổ

 

 


                                                                    
  TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                 Ngô Kim Thúy         


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn