THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 03/ 2020
Cập nhật lúc: 11/03/2020
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số : 16/ KH -SCN                       Giồng Riềng, ngày 01 tháng 3 năm 2020

                                      KẾ HOẠCH THÁNG 03/ 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

   

 

     Tuần 4

02/3-7/3

- Dạy theo PPCT tuần 4

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Vaò điểm tra 15 phút Sinh 10,11,12 CN10,11

GV cả tổ

GV cả tổ

 Hạnh, Thúy

GV cả tổ

 

    

    

     Tuần 5

9/3-14/3

- Dạy theo PPCT tuần 5

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Kiểm tra 1 tiết Sinh 12C

- Dự giờ thao giảng

- Họp tổ chuyên môn lúc 14 h ngày 12/03/2020

GV cả tổ

Hạnh, Thúy

GV cả tổ

 GV dạy 12

GV cả tổ

GV cả tổ

 

  

     Tuần 6

16/3-21/3

- Dạy theo PPCT tuần 6

- Dạy thêm trong nhà trường

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Dự giờ thao giảng

- Kiểm tra hồ sơ giáo án: GV nộp tại phòng thực hành Sinh ngày 19/03/2020

GV cả tổ

GV được phân công

Hạnh, Thúy

GV cả tổ

 

GV cả tổ

GV cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

     Tuần 7

23/3-28/3

- Dạy theo PPCT tuần 7

- Dạy thêm trong nhà trường

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Dự giờ thao giảng

- Kiểm tra 15 phút Sinh 12A,C

- Họp tổ chuyên môn lúc 14 h ngày 26/03/2020

GV cả tổ

GV được phân công

Hạnh, Thúy

GV cả tổ

 GV cả tổ

GV dạy 12

GV cả tổ

 

 

                                                                         TTCM

                                                     
                                                                   Ngô Kim Thúy

                       

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn