THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2019
Cập nhật lúc: 07/12/2019
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỔ sinh- công nghệ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số : 11/ KH -SCN              Giồng Riềng, ngày 01 tháng 12 năm 2019

                                         KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2019

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

   

     Tuần 17

02/12-07/12

 

 

- Dạy theo PPCT tuần 17

- Dạy thêm trong nhà trường

- Bồi dưỡng HSG khối 10,11

- Hoàn thành cập nhật điểm vào sổ và trên mạng, phê kí sổ đầu bài đầy đủ.

- Thi HKI công nghệ 10,11,12, Sinh 12

- Ôn tập thi HKI Sinh 10,11

GV cả tổ

GV được phân công

Hạnh, Thúy

GV cả tổ

GV cả tổ

 

    

    

     Tuần 18

9/12-14/12

- Coi thi HKI tập trung

- Lớp 12 học bình thường

- Họp tổ chuyên môn lúc 14h ngày thứ 5 (12/12/2019)

 

GV cả tổ

 

 

   

    Tuần 19

16/12-21/12

- Dạy theo PPCT tuần19

- Hoàn thành điểm các khối lớp

- Báo cáo thống kê chất lượng HKI

- Thực hiện hội giảng + nghiên cứu bài học

GV cả tổ

 

 

 

 

 

                                                             TTCM

                                                    
                                                        Ngô Kim Thúy

    Ngô Kim Thúy


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn