THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Cập nhật lúc: 8/24/2021 9:09:00 AM
BẢNG PHÂN CÔNG GD TỔ TD-GDQP NĂM HỌC 2021-2022
Một số bài tập Thể dục tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội hoặc thời tiết khí hậu xuống thấp
Cập nhật lúc: 4/24/2021 1:01:00 PM
Số: 10 /KH-TDQP Giồng Riềng, ngày 01 tháng 05 năm 2021
Cập nhật lúc: 12/7/2020 12:28:00 PM
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Giồng Riềng. Tổ Thể dục - GDQP xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau:
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐI 11 NĂM HỌC 2019-2020
Cập nhật lúc: 2/19/2019 9:25:00 PM
Các trường quân đội chỉ tuyển 6 đến 10% chỉ tiêu nữ và phải đạt tiêu chuẩn cao từ 1,54, nặng 48 kg trở lên.
Cập nhật lúc: 12/30/2018 3:39:00 PM
 
Cập nhật lúc: 10/26/2017 9:35:00 AM
QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 12/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
Cập nhật lúc: 8/28/2017 8:55:00 PM
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
16 tin trong 2trang. Trang: Đầu |  Trước |  Sau |  Cuối

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn