THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Thực hiện và ghi sâu lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.
Cập nhật lúc: 5/22/2023 7:47:00 PM
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, học sinh sẽ nắm được một số kiến thức cơ bản để tránh xa các nơi có nguy cơ về đuối nước, nhất là dịp nghỉ hè.
Cập nhật lúc: 11/8/2022 3:47:00 PM
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG – CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT V/v: Ban hành Luật Bóng đá 5 người
Cập nhật lúc: 3/12/2022 10:18:00 AM
 
Cập nhật lúc: 8/24/2021 9:09:00 AM
BẢNG PHÂN CÔNG GD TỔ TD-GDQP NĂM HỌC 2021-2022
Cập nhật lúc: 4/24/2021 1:01:00 PM
Số: 10 /KH-TDQP Giồng Riềng, ngày 01 tháng 05 năm 2021
22 tin trong 3trang. Trang: Đầu |  Trước |  Sau |  Cuối

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn