THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Trường THPT Giồng Riềng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá Cung cấp dịch vụ ăn uống, cung cấp dịch vụ trông giữ xe và cung cấp dịch vụ kinh doanh các thiết bị đồ dùng học tập, phô tô tài liệu tham khảo cho học sinh tại Trường, chi tiết xem tệp đính kèm.
Trường THPT Giồng Riềng thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn