THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Cập nhật lúc: 3/2/2022 3:13:00 PM
 
Cập nhật lúc: 11/29/2016 10:37:00 AM
 
Cập nhật lúc: 8/16/2016 2:51:00 PM
 
Cập nhật lúc: 11/9/2015 7:02:00 AM
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học co sở, trường trung học phổ thông và trường thung học phổ thông có nhiều cấp học;

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn