THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành GD&ĐT áp dụng tại Trường THPT Giồng Riềng
KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng Giai đoạn 2023-2028 và tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành GD&ĐT áp dụng tại trường THPT Giồng Riềng
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023
Cập nhật lúc: 3/2/2022 3:13:00 PM
 
Ban ngày kèm theo quyết định số 1067/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.
24 tin trong 3trang. Trang: Đầu |  Trước |  Sau |  Cuối

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn