THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
--- Hãy thực hiện tốt việc tiêm vaccine, đeo khẩu trang và khử khuẩn (V2K) để phòng chống Covid-19 ---
  • WORDS OF WISDOM
  • Thông báo tuyển nhân viên phục vụ trường học
  • Kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024
  • Tổng kết và trao giải các cuộc thi dưới cờ năm học 2022-2023
  • Những đoàn viên ưu tú của Đoàn trường THPT Giồng Riềng được kết nạp vào Đảng năm 2023
  • Triển khai chuyên đề “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên"
  • KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
  • Hai đối tượng thí sinh được giảm tiêu chuẩn chiều cao khi vào quân đội
  • Hai đối tượng thí sinh được giảm tiêu chuẩn chiều cao khi vào quân đội
  • Hai đối tượng thí sinh được giảm tiêu chuẩn chiều cao khi vào quân đội


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn