THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Cập nhật lúc: 9/12/2022 10:22:00 PM
Python là một ngôn ngữ lập trình thông dụng hiện nay. Đa dạng thư viện hỗ trợ, dễ dàng để khởi nghiệp, nhiều tài liệu để học và nhiều đơn vị ứng tuyển ngôn ngữ Python.
Python là một ngôn ngữ lập trình thông dụng hiện nay. Đa dạng thư viện hỗ trợ, dễ dàng để khởi nghiệp, nhiều tài liệu để học và nhiều đơn vị ứng tuyển ngôn ngữ Python.
Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.
Ưu tiên bên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện đúng quy định công tác thu - chi tài chính... đầu năm học là một trong những nội dung được Bộ GD-ĐT quán triệt trước năm học mới.
Cập nhật lúc: 8/21/2022 3:52:00 PM
Theo kế hoạch ban đầu, từ ngày 21/7 đến 17h ngày 28/8, thí sinh thực hiện bước xác nhận số lượng và thứ tự nguyện vọng; nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, sáng 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu
Cập nhật lúc: 8/21/2022 10:24:00 AM
Theo kế hoạch ban đầu, từ ngày 21/7 đến 17h ngày 28/8, thí sinh thực hiện bước xác nhận số lượng và thứ tự nguyện vọng; nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, sáng 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch
Cập nhật lúc: 8/21/2022 10:24:00 AM
Theo kế hoạch ban đầu, từ ngày 21/7 đến 17h ngày 28/8, thí sinh thực hiện bước xác nhận số lượng và thứ tự nguyện vọng; nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, sáng 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch
Cập nhật lúc: 8/19/2022 9:30:00 PM
Nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo giúp học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống
356 tin trong 40trang. Trang: Đầu |  Trước |  Sau |  Cuối

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn