THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngàyTra cứu điểm thi TN - ĐH tại các địa chỉ sau:

 

- Thi tại 09 điểm thi do Sở GDĐT chủ trì:

1. http://tracuudiem.kiengiang.edu.vn/

2. http://tracuudiem2.kiengiang.edu.vn/

3. http://tracuu.thithptquocgia.edu.vn/

4. http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

 

- Thi tại 06 điểm thi do Đại học Kiên Giang chủ trì:

1. http://diemthithptqg2016.vnkgu.edu.vn/

2. http://tracuu.thithptquocgia.edu.vn/

3. http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

Học sinh có thể tải danh sách kết quả
toàn huyện Giồng Riềng theo các link dưới đây:

         - Kết quả xét công nhận tốt nghiệp
           
 ==>
 Kết quả xét tôt nghiệp - THPT Giồng Riềng.
         - Điểm thi: Trường THPT Giồng Riềng

           
==>
 Kết quả điểm thi số 5 - THPT Giồng Riềng.
         - Các điểm thi thuộc Cụm thi Đại học Kiên Giang

            ==>
 Kết quả cụm thi Đại học Kiên Giang.

 ---------------------------------------------------------------------------------------
Công thức tính điểm xét tuyển tốt nghiệp như sau: 

kỳ thi THPT quốc gia 2016, điểm thi THPT quốc gia


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn