THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành GD&ĐT áp dụng tại Trường THPT Giồng Riềng
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành GD&ĐT áp dụng tại trường THPT Giồng Riềng
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023
Ban ngày kèm theo quyết định số 1067/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.
Quyết định số 1067/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị SNGD công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 48/TTr-SNV ngày 25 tháng 01 năm 2016,
17 tin trong 2trang. Trang: Đầu |  Trước |  Sau |  Cuối

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn