THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Familiar communicative situations
Cập nhật lúc: 08/12/2021
 
 

FAMILIAR COMMUNICTIVE SITUATIONS
(Các tình huống giao tiếp quen thuộc)

 

1. How do you go to school ?                  ->  go on foot = walk ( đi bộ)

     Đi… bằng phương tiện gì?              ->  by + means of transfortation (phương tiện giao thông)

2. What make is your motorbike ? Hiệu gì          ->  It’s Yamaha (Honda, SYM…)

3. How do you spell your name ? Đánh vần        -> It’s N-G-O-C. (NGỌC)                       

4. How often do you watch TV ?   -> very often = very regularly, not often, never, always…,

      Thường hay, mấy lần            -> once a week(1lần/tuần),  twice a week = 2 times a week

5. What’s your nationality?  (quốc tịch)             -> I’m Vietnamese, Chinese…                        

6. Khi người ta hỏi, ta nghe không rõ, dùng từ sau để yêu cầu lặp lại (repeat) một cách lịch sự.

    Repeat please !   Could you repeat please ?            Pardon ?      Sorry ?        Excuse me ?     

                                                                                                   Xin lỗi ( để nghe cho rõ)

7. Người ta cần mình giúp đỡ:

  ->             Người ta nói, yêu cầu :                         

      Can you bring me a book ?   Bạn có thể mang lại cho tôi 1 quyển sách không ?      

  -> Mình đáp lại :   

  + Đồng ý : Yes, Sure= Of course= Certainly (tất nhiên),  No problem ( không thành vấn đề)                

  + Không đồng ý:   I’m sorry. I’m busy.  No way !(không đời nào)            

8. Mình gallant, tình nguyện giúp người khác :

              Mình nói :                            Người ta đáp lại (reply):

         Can I help you ?                    -> Yes, That’s very kind of you. It’s nice of you to say.

                                                        ->  No, thanks.

9. Lần đầu tiên gặp nhau (first meeting), ta chào(greet) :

     How do you do            Nice to meet you                         I’m glad to meet/see you

10. Tạm biệt nhau, ta nói : Goodbye. See you again, See you later, See you then, Catch you later.

11. Vào các ngày tết, lễ hội(festival) chung cho tất cả mọi người, mình chúc :

           Mình chúc(wish) :                    Người ta chúc lại:

   Ex : Happy New Year !               The same to you ! = You, too.

12. Người ta     

                          Quan tâm, giúp đỡ, chúc mừng            

                          Rủ rê, khen ngợi, nhớ rằng cảm ơn                                         

-> Đáp lại lời cảm ơn : It’s my pleasure (đó là niềm vui của tôi)

                                       Don’t mention it ( đừng khách sáo)

                                       Not at all. You are welcome(không có chi)

                                       No, thanks. Thank you.

13. Một ai đó đạt được, giành được điều gì đó (đậu kì thi…)

       Ta chúc mừng(congratulate) :                          Ta ngạc nhiên(surprise) :

          Congratulation on you !                 Oh, really?   I’m shocked      It’s incredible! (thật khó tin)

14. Người nào sắp làm một việc gì quan trọng, ta chúc:

          Good luck !(chúc may mắn)                           Good success to you! (chúc bạn thành công)

15. Mình chúc cho ai đó đi đâu : Have a good trip(chúc thượng lộ bình an)

                                                     Have a good day(chúc 1 ngày tốt lành)   

      Người ta Đáp lại : Take care( hãy bảo trọng)

16. Người ta mời(invite)mình làm gì đó :

         Ex:    Would you like to drink soft drink ? 

              or Let’s go dancing.  

              or How about playing football ?

->Chấp nhận (accept) :Yes, I’d like to/ I’d love to. That’s good idea! Great!

                                     It’s wonderful(tuyệt vời). That sounds interesting(điều đó nghe hấp dẫn)

->Không chấp nhận (unacceptable) : What a pity! (Tiếc thật!). I must go now.

                                                            I’m sorry. I’m busy. That’s terrible!(điều đó thật khủng khiếp)

17. Cảm nhận, suy nghĩ về một vấn đề :     Do you think/hope I pass my exam ?    

     That’s true.   You’re right.  I think so.  I hope so. I hope not. I guess so.
      I have no idea.  It’s ridiculous(thật nực cười)

18. Để quá giang(xe, xuồng…)người ta, mình hỏi :    Can you give me a lift ?

19. Để bắt chuyện(start a conversation) với một người lạ, ta dùng :  Excuse me ? 

                                               Người kia đáp lại : Yes ?(Có gì không?, Có chuyện chi?)

20. Người ta hỏi: What’s the matter with you ?=What’s wrong with you ?(bạn có vấn đề gì thế?)

                             What’s up ? =  What’s going on?(chuyện gì đang xảy ra)

 ->         Trả lời:   Nothing (không gì)         No problem (không vấn đề gì)     

21. Khi được hỏi : Anything else ?= What else ?(còn gì nửa), Who else ?

 ->         Trả lời :   That’s all. That’s enough(đủ rồi, hết)

22. Có điều gì giống người khác, nói (khẳng định) :So do I = So am I = me, too(tôi cũng vậy)

                                                            (phủ định): Neither do I = Neither am I(tôi cũng không)

                                                                               I don’t, either = I am not, either(tôi cũng không)

 MỘT SỐ CÂU, CỤM TỪ GIAO TIẾP THƯỜNG GẶP

1. It’s up to you ­– điều đó tùy thuộc vào bạn.     I’m on a diet = I go on a diet(tôi ăn kiêng)

2. Hold it on, please ! = Hang it on, please ! – xin vui lòng giữ máy( nghe điện thoại)

3. Keep calm!= Calm down! (hãy bình tỉnh)      

    Be on time !(hãy đúng giờ)    Don’t be late !( đừng đến trễ)

4. take a seat = have a seat= sit down        Come on - tiến, tiếp tục việc gì đó     

       No Kidding ! (đừng đùa)         You are joking! (bạn đang đùa đấy à!)

5. According to…(theo…),      It can be inferred….(có thể suy ra từ bài đọc),     

       mean ( có nghĩa là…)      not mentioned (không được đề cập),  except for… (ngoại trừ…)

6. Keep silent! = Shut up! = Be quiet! # Don’t make a noise.

                                                             


|Tải về   |           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn