THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Kế hoạch tiếp sức mùa thi 2023
Cập nhật lúc: 03/06/2023
Căn cứ vào Chương trình công tác, phong trào TTN của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023; Căn cứ vào Kế hoạch của Chi bộ trường về tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Đoàn trường xây dựng Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, cụ thể như sau:
 

HUYỆN ĐOÀN GIỒNG RIỀNG

ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 08-KH/ĐTN

 

Giồng Riềng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

     

 KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023

Căn cứ vào Chương trình công tác, phong trào TTN của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023;

Căn cứ vào Kế hoạch của Chi bộ trường về tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Nay Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, cụ thể như sau:

I-   MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

-  Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

- Thông qua hoạt động “tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để thanh niên, sinh viên, học sinh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

II-  NỘI DUNG

-   Khảo sát, tư vấn, giới thiệu các khu nhà trọ an toàn, giá rẻ, các quán ăn bình dân cho thí sinh ở các xã về thi tại điểm thi trường.

-   Hỗ trợ tiền ăn, tiền xe, giới thiệu chổ ở cho thí sinh nghèo, cận nghèo, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

-   Tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực tổ chức kỳ thi không vi phạm hành lang giao thông.

-   Phối hợp lực lượng cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức kỳ thi THPT năm 2023.

-   Phối hợp lực lượng Công an, lực lương An ninh trật tự tại điểm thi, nơi thí sinh ăn, nghỉ, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thí sinh tham dự kỳ thi.

III- TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Dự kiến thời gian thực hiện các nội dung của chương trình như sau:

- Từ ngày 05-10/6/2023: Triển khai Kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 đến giáo viên chủ nhiệm các lớp và học sinh khối. Các lớp thống kê, tổng hợp danh sách thí sinh cần được hỗ trợ gửi về Chương trình thông qua đường link sau để tổng hợp:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MmLlQGGp8ZLM34nwpCPOtwV4efrE6x0eiG-UqFc-Rqg/edit#gid=0

- Ngày 12/6/2023: Họp thống nhất danh sách thí sinh được hỗ trợ từ các lớp. Khảo sát học sinh giới thiệu Tỉnh đoàn hỗ trợ.

- Từ ngày 14-16/6/2023: Hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 nam học 2023-2024;

- Ngày 22/6/2023: Phát tiền hỗ trợ cho các thí sinh nghèo, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.

- Ngày 26-29/6/2023: Đón giúp đỡ, hướng dẫn sơ đồ phòng thi, giới thiệu các khu nhà trọ an toàn, giá rẻ, các quán ăn bình dân cho thí sinh ở các xã về điểm thi; Phối hợp với Huyện đoàn, sinh viên tình nguyện phát nước uống, bánh mì, sữa, bút, và sửa xe miễn phí, hỗ trợ đua đón thí sinh khi bị xe hư, trể,…

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Ban chấp hành Đoàn trường

-   Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi ” nám 2022. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung của Chương trình "Tiếp sức mùa thi" của các Chi đoàn. Phối hợp Hội khuyến học, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường tạo điều kiện hỗ trợ cho các thí sinh.

-   Tổ chức thăm và tặng quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tuvển sinh.

-   Thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi gồm đoàn viên giáo viên và học sinh lớp 10, lớp 11 tại trường THPT Giồng Riềng năm học 2022-2023. Tiến hành khảo sát, giới thiệu các địa điểm ăn nghỉ giá rẻ cho thí sinh.

- Phối hợp với các ban ngành, các đoàn thể tại địa phương tổ chức các đội hình tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm thi.

- Họp Ban chấp hành Đoàn trường thống nhất nguồn kinh phí hỗ trợ cho thí sinh từ nguồn “Giúp bạn vượt khó” của trường.

- Đăng tải các thông tin hỗ trợ của Chương trình đối với thí sinh trên website của trường.

2.  Hội khuyến học và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường

-   Tham mưu với lãnh đạo trường, Hội khuyến học Huyện Giồng Riềng kịp thời về nguồn kinh phí hỗ trợ cho các thí sinh nghèo, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

-   Tổng hợp danh sách thí sinh cần được hỗ trợ theo đề nghị từ các lớp.

-   Phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi.

-   Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ tinh thần, vật chất tặng, giúp đỡ cho thí sinh dự thi tại điểm thi.

-   Lập danh sách, chứng từ cần thiết trong quá trình nhận và chi hỗ trợ cho thí sinh.

3. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức chi từ nguồn vận động xã hội, Ban đại diện ch mẹ học sinh trường, quỹ Ươm mầm ước mơ của Hội khuyến học (Dự kiến hỗ trợ 24 suất cho học sinh nghèo, khó khăn. Trong đó Hội Khuyến học 10 suất, Ban Đại diện cha mẹ học sinh 14suất, mỗi suất 300.000/học sinh).


Thường trực phụ trách Chương trình, đồng chí Trần Thanh Toàn Bí thư đoàn trường; Thầy Hà Tiến Lực chủ tịch Hội khuyến học trường.Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi’’ năm 2023 của Đoàn trường trường THPT Giồng năm học 2022 - 2023./.

  

Nơi nhận:

- Huyện Đoàn Giồng Riềng (b/c);
Chi bộ, BGH (b/c);
- Hội Khuyến học trường;
- Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Các chi đoàn (thực hiện);
- Lưu: VP.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Thanh Toàn

 

 

 

 

                         

 

 

TM CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn