THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng Anh
Cập nhật lúc: 05/01/2022
 
 

BIỆN PHÁP

Nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục-năm học 2021-2022

 
 
 


-         Họ và tên: Huỳnh Thái Duy Khương     Năm sinh: 1972

-         Trình độ chuyên môn: ĐHSP                 Năm vào ngành:1993

-         Nhiệm vụ được phân công: giảng dạy tiếng Anh 10A4, 10B5, 11A4, 11C5, chủ nhiệm 11C5

I. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

1. Thuận lợi

Ngày nay, Tiếng Anh là một môn học bắt buộc từ tiểu học đến trung học phổ thông và luôn có mặt trong kỳ thi TNTHPT Quốc Gia hàng năm. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của BGH, tổ trưởng chuyên môn và sự giúp đỡ nhiệt tình của quý đồng nghiệp. Đa số học sinh ngoan, hiền tham gia học tập tích cực.

2. Khó khăn

Trước tình hình Covid-19 năm học 2021-2022 với phương châm "stop to go to school, but don’t stop learning". Tôi nhận thấy phương pháp dạy ngữ pháp thiếu chuyên sâu, động cơ học tập của các em còn yếu thiếu sự chuyên cần, luyện tập còn ít, do đó khi làm bài kiểm tra các em làm sai kiến thức bài tập hình thức chia động từ. Thế nên tôi mạnh dạn đưa ra giải pháp  đó là: “Giúp học sinh tìm lỗi sai trong cách chia hình thức hai động từ đi liền nhau”.

II. NỘI DUNG CỦA BIỆN PHÁP

1. Mục đích

Nhằm giúp học sinh nắm vững kiến về hình thức cách chia hai động từ đi liền nhau thông qua các dạng bài tập tự luận hay trắc nghiệm trên olm hay quizizz từ đó các em có thể nắm vững kiến thức đã học và vận dụng vào kiểm tra và thi cử một cách hiệu quả nhất.

2. Các bước tiến hành của biện pháp

Bước 1: Tôi sẽ chọn ra những động từ thường xuất hiện trong sách giáo khoa để ôn lại thuyết trước khi tiến hành cho học sinh luyện tập như phần language focus-unit 2 trang 29 SGK Tiếng Anh 10.

expect, avoid, remember, practise, stop, try, plan, consider, enjoy, miss, decide, mind, suggest, hope, threaten, agree, forget, start, begin, hate, finish, love, want,

Bước 2: Cho học sinh điền những động từ ở trên vào hình thức đúng của động từ vào các cột đã cho sẵn  rồi giải thích cách dùng của nó:

V to V1

 V-V-ing

V to V1/V-ing

(changing the meaning)

V to V1/V-ing

(without changing the meaning)

Expect

…..

Enjoy

….

Stop

……

Start

……

Bước 3: Giáo viên sửa lại những động từ mà các em đã đặt vào cột không đúng và nhấn mạnh muốn chia hình thức đúng của hai động từ đi liền nhau luôn luôn có 4 trường hợp xảy ra như sau:

1. Động từ theo sau nó luôn luôn là hình thức nguyên mẫu (to infinitive) cho nhóm những động từ sau đây:

V TO V1 (hope, want, decide, plan, agree, threaten, expect,..)

Ex: I hope (go) ______ there again. (thông thường học sinh chia là going (sai), mà phải chia là to go vì sau động từ hope là to V1, lúc này giáo viên nhắc cách sử dụng động từ  hope” và mở rộng thêm động từ : want, decide, agree,…),  tương tự như thế tiếp tục phân tích cho các trường hợp còn lại.

2. Động từ theo sau nó luôn là hình thức (V-ing) cho nhóm động từ sau đây:

V-V-ING (enjoy, miss, mind, suggest, avoid, consider …..)

Ex: She enjoys (eat) ______ the seafood. (“enjoys” thì động từ theo sau nó là  eating” và nhắc học sinh nhớ thêm các động từ cùng nhóm với  enjoys” là (miss, mind,….)

3. Động từ theo sau luôn luôn có 2 hình thức đúng (to infinitive or gerund) mà không thay đổi nghĩa:

V-TO V1/V-ING (begin, start, hate,…)

Ex: She began (study)______ English 10 years ago.( “began” thì động từ theo sau nó phải là “to study/studying” điều đúng hết.

4. Động từ theo sau luôn luôn có 2 hình thức đúng (to infinitive or gerund) mà nghĩa thay đổi:

V-TO V1 (hành động chưa hay sắp xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai)

   -V-ING (hành động đã xảy ra hoặc đã làm trong quá khứ)

(remember /forget /stop/ try,..)

Ex1: I remember (meet) ______ that man once. (“meeting” vì tôi nhớ đã gặp người đàn ông đó một lần trong quá khứ.)

Ex2: Remember (post)______ the letter. (“to post” vì lá thư này chưa được gửi đi hoặc sẽ gửi đi trong một thời gian sớm nhất)

Bước 4: Cho học sinh làm bài tập trong SGK Tiếng Anh 10 trang 29:

Task 3: Complete the following sentences, using an-ing or to + infinitive form of the verbs in the box.

watch       make           call              have              lend

wait          live             talk              go                  post           find

1. It was a nice day, so we decided_____ for a walk.

2. I'm not in a hurry. I don't mind_____.

3. They were hungry, so she suggested _____dinner early.

4. I'm still looking for a job, but I hope _____something soon.

  Bước 5: Cho học sinh tiến hành làm bài kiểm tra khảo sát 15 phút tự luận trực tuyến trên olm. Tôi đã chia 2 lớp do mình trực tiếp giảng dạy: 1 lớp thường theo phương pháp truyền thống trước đây và 1 lớp theo phương pháp thực nghiệm áp dụng giải pháp đã trình bày ở trên để so sánh với nhau.

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT 15 PHÚT TIẾNG ANH

 Complete the following sentences, using an -ing or to + infinitive form of the verbs in brackets.

Question 1. He is expecting (make) _____ a trip to Ha Long Bay.

Question 2. Students stopped (make) _____ noise when the teacher came in.

Question 3. I enjoy (listen) _____ to classical music.

Question 4. Would you mind (buy) _____ me a newspaper?

Question 5. Would you like (have) _____ the next dance with me?

Question 6. Did you remember (phone) __ Ann? – Oh, no. I completely forgot it.

Question 7. When you see Tom, remember (give) _____ him my regards.

Question 8. He always avoids (meet) _____ me in the streets.

Question 9. This student expected (be) _____ the first winner of the Grand Prix.

Question 10. I want (leave) _____ early tomorrow morning.

         https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-khao-sat-lop10-2022-1316725/

III. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ BIỆN PHÁP

Với kết quả bài kiểm tra 15 phút trên  cho thấy tỉ lệ % lớp 10B5 dạy (thực nghiệm-năm học 2021-2022) khá tốt hơn so với lớp dạy truyền thống 10B6(-năm học 2019-2020).

Lớp

TS HS

Giỏi

khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10B5

 

42

 

8

 

19,0

 

27

 

64,3

 

6

 

14,4

 

1

 

2,3

 

10B6

 

42

 

5

 

11,9

 

12

 

28,6

 

20

 

47,6

 

5

 

11,9

Dựa vào bảng so sánh trên, tôi nhận thấy chất lượng bộ môn tôi giảng dạy ngày càng tăng, nâng cao chất lượng bộ môn của tổ Tiếng Anh và cũng góp phần nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp trong kỳ thi THPT Quốc Gia hàng năm.

                               


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn