THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Kế hoạch năm học
Cập nhật lúc: 09/11/2020
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG

TỔ VẬT LÍ

 
 
 


Số: 01 /KH-TVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Giồng Riềng, ngày 30 tháng 8 năm 2020

                                                                                 

KẾ HOẠCH

Năm học 2020-2021

 
 
 


          Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Giồng Riềng, Tổ Vật lí xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau :

I.     ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.    Bối cảnh năm học

     Thực hiện chủ đề năm học: “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không với 4 nội dung”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2.    Thuận lợi

     - Giáo viên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, các qui định của ngành và qui chế làm việc của cơ quan.

     - Giáo viên có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     - Giáo viên tích cực tham gia các công việc của nhà trường với khả năng sẵn có.

     - Giáo viên quan hệ với đồng nghiệp và học sinh đúng mực, luôn giữ gìn phẩm chất của nhà giáo.

     - Năng lực chuyên môn giáo viên tương đối vững, có kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh vận dụng và rèn luyện kỹ năng.

     - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trang bị khá đầy đủ theo yêu cầu môn học.

     - Thành tích của tổ năm qua :

            * Có 01 giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở.   

            * Có 02 GV đạt danh hiệu GVDG cấp trường.

            * 100% GV đạt danh hiệu LĐTT

            * Tỉ lệ tốt nghiệp bộ môn năm học 2019-2020: 88,67% đạt trung bình trở lên  (cao hơn mặt bằng tỉnh 8,51%).     

3.    Khó khăn

     - Một số giáo viên chưa đầu tư nhiều thời gian cho việc giờ dạy có ứng dụng công nghệ thông tin nên việc sử dụng giáo án điện tử còn hạn chế.

     - Ý thức học tập của học sinh chưa cao, học sinh ở các lớp không nâng cao có lực học yếu, tiếp thu chậm nên việc áp dụng phương pháp mới gặp khó khăn.

4.    Đặc điểm tình hình của tổ trong năm học 2020-2021.

- Tổ luôn có sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu, sự giúp đỡ của các tổ chức trong nhà trường.

- Tổ viên có ý thức trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn tương đối vững.

- Chất lượng đội tuyển HSG chưa cao.

II.   CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

     1. Nâng cao chất lượng bộ môn và chất lượng học tập của học sinh.

     2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên.

     3. Cải tiến phương pháp dạy học của giáo viên.

     4. Cải tiến sinh hoạt tổ chuyên môn.

     5. Đổi mới Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tìm kiếm và chuẩn bị tốt các tài liệu đáp ứng được yêu cầu ôn thi THPTQG, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng.

III.   CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.    Nâng cao chất lượng bộ môn và chất lượng học tập của học sinh

  Nhiệm vụ 1 – Quản lý chương trình giáo dục phổ thông

       100% giáo viên thực hiện chương trình đúng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng.

     Biện pháp

     + Kiểm tra giáo viên thực hiện chương trình thông qua: Dự giờ, dự giờ đột xuất, sổ đầu bài, hồ sơ sổ sách…

     + Giáo án soạn bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng, phù hợp đối tượng học sinh. Dạy theo giáo án đã soạn.

     + Dự giờ theo đúng qui định, dự đột xuất (mỗi giáo viên 1 tiết/học kì).

     + Kiểm tra kết quả học tập của HS thông qua đề kiểm tra và điểm số.

Nhiệm vụ 2 – Bồi dưỡng học sinh giỏi  

     - Bám sát chương trình của Bộ theo chuẩn kiến thức – kỹ năng, kiến thức nền của học sinh.

     - Giáo viên phải hướng dẫn và giúp học sinh đào sâu kiến thức và kỹ năng vận dụng kiến thức.

    Biện pháp          

     * HS khối 11: có 04 học sinh Cô Phượng đang dạy.

     * HS lớp 10: chọn nguồn và dạy từ tháng 9 (Thầy An).

   Nhiệm vụ 3 – Dạy thêm

     - Dạy theo kế hoạch của trường.

     - Trọng tâm bồi dưỡng là kiến thức cơ bản nhất của SGK, và theo tài liệu đã thống nhất trong tổ.

     - Rèn luyện kỹ năng làm bài Trắc Nghiệm từ dạng dễ đến khó.

    Biện pháp

     + Tổ thống nhất chương trình, làm đề cương cho học sinh theo từng chủ đề, bám sát SGK.

     + GVBM cho bài kiểm tra đầu năm học, sơ bộ đánh giá, phân loại học sinh lớp mình dạy để có kế hoạch dạy phù hợp.

     + Có kế hoạch và biện pháp kiểm tra bài của học sinh trong quá trình giảng dạy để phát hiện kịp thời những học sinh chưa tiến bộ.

     + Kết hợp với GVCN lớp để giáo dục học sinh chưa tiến bộ.

   Nhiệm vụ 4 – Kiểm tra đánh giá

     - Chỉ tiêu: 73% học sinh có điểm TBKT ≥ 5đ, trong đó điểm khá giỏi  ≥ 13 %.

   Biện pháp

     + KTĐG thường xuyên: 25% học sinh có điểm kiểm tra miệng hàng tháng, kiểm tra 15’ theo kế hoạch tháng của tổ.

     + KTĐG định kì: theo kế hoạch của BGD&ĐT và của trường.

     + Có biện pháp uốn nắn ngay những HS có điểm kiểm tra miệng dưới trung bình; kết hợp với GVCN và PHHS về việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

     + Bài tập ra cho học sinh phải bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng.

     + Tổ họp thống nhất các dạng bài tập chủ yếu cho từng đơn vị kiến thức và soạn bài tập cho học sinh.

     + Tổ thống nhất mục đích đề kiểm tra, số câu hỏi và số điểm theo mức độ tư duy, thiết lập ma trận đề. Giáo viên biên soạn đề theo đúng ma trận.

     + Hình thức kiểm tra: lớp 12: 100% trắc nghiệm, lớp 11: 50% trắc nghiệm + 50% tự luận, lớp 10: 50% trắc nghiệm + 50% tự luận.

     + TTCM thống kê điểm số HS; tổ họp đánh giá đề kiểm tra xem có phù hợp chuẩn KT-KN, có đạt chỉ tiêu chưa, nếu chưa đạt thì tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

* Chỉ tiêu chất lượng bộ môn

KHỐI

Tỷ lệ từ TB trở lên, TN

GHI CHÚ

HK1

HKII

CẢ NĂM

TỐT NGHIỆP 12

Khối 10

60

70

65

 

 

Khối 11

65

75

70

 

 

Khối 12

70

80

75

70%

 

CỘNG CHUNG

65

75

70

 

 

 

2.    Nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên

    Nhiệm vụ 1 – Thực hiện qui chế chuyên môn

     - 100% giáo viên dạy đủ và đúng chương trình qui định của Bộ và Sở GD-ĐT.

     - 100% giáo viên thực hiện đúng chỉ đạo về chuyên môn của ngành, của nhà trường.

     - 100% giáo viên tham dự các lớp tập huấn chuyên môn.

      - Thanh tra toàn diện 2 giáo viên : HKI: Nguyễn Thiện An

                                                             HK II: Trần Thanh Tâm

   Nhiệm vụ 2 – Tăng cường dự giờ thăm lớp

     - 100% giáo viên tham gia thao giảng, dạy tốt.

     - Dự giờ theo đúng qui định: GVBM dự ít nhất 10 tiết/năm, TTCM và TPCM dự ít nhất 4 tiết/gv/năm

  Biện pháp

     + Tổ Phó chuyên môn dựa trên thời khoá biểu chung của tổ, dựa trên các bài khó của kiến thức tuần đó, dựa theo trình độ giữa các lớp trong một khối, mốc thời gian... lên kế hoạch dự giờ sao cho số giáo viên trong tổ dự được nhiều nhất và kèm theo TTCM hoặc TPCM.

     + Tổ trưởng chuyên môn dự giờ đột xuất (thông báo cho giáo viên được dự trước 05-45 phút), kiểm tra nhanh chất lượng học sinh cuối tiết.

     + Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề.

   Nhiệm vụ 3 – Tham gia thi đua       

     - 100% GV đăng ký thi đua từ đầu năm học.

          * CSTĐCS: Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thiện An, Ngô Thị Bích Phượng.

          * Giấy khen Sở: 01

          * LĐTT: 5

          * Đăng ký danh hiệu thi đua tổ: Lao động tiên tiến và được Hiệu trưởng khen thưởng.

     - GVDG cấp trường (30% trở lên), gồm các GV: Nguyễn Thiện An, Nguyễn Thị Yến Nhi.

  Biện pháp :

     + TTCM phổ biến các tiêu chí và các danh hiệu thi đua (DHTĐ).

     + Giáo viên nghiên cứu và đăng ký các DHTĐ từ đầu năm học.

     + Động viên giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN.

3.    Cải tiến phương pháp dạy học của giáo viên

   Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra giáo án, thực hiện chương trình, tiến độ vào điểm

     Tất cả giáo viên soạn giáo án đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm đủ nội dung, thể hiện rõ phương pháp. Thực hiện đúng chương trình, vào điểm đúng tiến độ… 

    Biện pháp:

Tổ chức kiểm tra giáo án của giáo viên 01 lần/tháng (TTCM và TPCM kiểm tra), có nhận xét cụ thể trong giáo án. Hàng tháng tổ trưởng kiểm tra tiến độ chương trình, cho điểm, vào điểm, thực hiện nề nếp của tổ viên để có sự chấn chỉnh kịp thời.

   Nhiệm vụ 2 – Thống nhất chương trình dạy thêm

     Tất cả giáo viên dạy theo chương trình thống nhất chung của tổ theo từng khối, nhóm lớp; có giáo án dạy thêm.  

    Biện pháp:

     Phân công giáo viên soạn đề cương chung cho cả 3 khối và thống nhất trong tổ.

    Nhiệm vụ 3 – Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập

     Biện pháp:

     - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm câu hỏi trắc nghiệm.

     - Giáo viên hướng dẫn học sinh học nhóm. . .

   Nhiệm vụ 4 – Chỉ đạo việc làm ĐDDH

 Động viên tổ viên làm đồ dùng dạy học đối với những bài cần phải có đồ dùng dạy học để tiết học đạt hiệu quả.

4.    Cải tiến sinh hoạt chuyên môn

     - Tổ chức dự giờ và trao đổi kinh nghiệm về nội dung và chương trình SGK lớp 10, 11,12 theo chuẩn kiến thức - kỹ năng.

     - Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học thông qua “Bài học minh họa”.

     - Tổ chức ôn tập từng bài, từng học kỳ bằng hệ thống câu hỏi bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng.

     - Xây dựng câu hỏi kiểm tra lớp 12 cơ bản theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Đề kiểm tra tối thiểu phải có ít nhất 50% lượng kiến thức đòi hỏi học sinh nhận thức ở mức độ hiểu, vận dụng và sáng tạo trở lên. Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong kiểm tra, chấm điểm trong cả 5 khâu sau: ra đề bảo đảm các yêu cầu của đề; tổ chức kiểm tra nghiêm túc; chấm điểm chính xác, khách quan; trả bài và cập nhật điểm đúng quy định.

     - Mỗi giáo viên soạn câu hỏi có thể kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.

IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Tháng

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

 

9/2020

 

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 1-4.

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 9.

- Khảo sát chất lượng đầu năm khối 10,11,12.

- Hoàn thành kế hoạch năm học của cá nhân.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng HSG. 

- Sinh hoạt chuyên môn, thống nhất kế hoạch hoạt động năm học: đăng kí thi đua, đăng kí GVDG cấp trường, tỉnh, CSTĐCS, tỉnh, bằng khen UBND tỉnh, TTTD.

GV cả tổ

TTCM

 

GV cả tổ

GV cả tổ

GV được p/c

GV cả tổ

 

10/2020

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 5-8

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 10.

- Dự giờ theo lịch. Thanh tra toàn diện giáo viên.

- Cập nhật điểm trên mạng.

- Tiếp tục BDHSG.  Thi tuyển chọn HSG 10 và tiếp tục bồi dưỡng.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án. 

 

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học. 

- Họp tổ chuyên môn. Đánh giá hoạt động của tổ, thảo luận chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề.

GV cả tổ

TTCM

 

GV cả tổ

GV cả tổ

GV được p/c

 

TTCM và TPCM

GV cả tổ

GV cả tổ

 

11/2020

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 9-12

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 11.

- Dự giờ theo lịch. Thanh tra toàn diện giáo viên.

- Thi GVG cấp trường.

- Cập nhật điểm trên mạng.

- Tiếp tục BDHSG. 

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án. 

 

- Họp tổ chuyên môn: Đánh giá hoạt động của tổ, thảo luận chuyên môn.

GV cả tổ

TTCM

 

GV cả tổ

GV dự thi

GV cả tổ

GV được p/c

TTCM và TPCM

GV cả tổ

 

12/2019

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 13- 17

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 12.

- Thi thực hành GVG cấp trường.

- Cập nhật điểm trên mạng.

- Tiếp tục BDHSG. 

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án.

 

- Họp tổ chuyên môn : Đánh giá hoạt động của tổ, thảo luận chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề.

GV cả tổ

TTCM

 

GV dự thi

GV cả tổ

GV được p/c

TTCM và TPCM

GV cả tổ

 

01/2021

- Tuần 18 hoàn thành chương trình học kì 1.

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 1- 2HK2

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 01.

- Tiếp tục  BDHSG. 

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án.

 

- Họp tổ chuyên môn : Đánh giá hoạt động của tổ, thảo luận chuyên môn, chuẩn bị cho sơ kết học kì I.

GV cả tổ

GV cả tổ

TTCM

 

GV được p/c

TTCM và TPCM

GV cả tổ

 

02/2021

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 3-5HK2

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 02.

- Giáo viên hoàn thành điểm học kỳ I. 

- Cập nhật điểm trên mạng.

- Tiếp tục  BDHSG. 

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án.

 

- Họp tổ chuyên môn : Đánh giá hoạt động của tổ.

- Sơ kết học kỳ I.

- Họp tổ chuyên môn : Đánh giá hoạt động của tổ, thảo luận chuyên môn, thảo luận chuyên đề.

GV cả tổ

TTCM

 

GV cả tổ

GV cả tổ

GV được p/c

TTCM và TPCM

GV cả tổ

GVCN

GV cả tổ

 

 

3/2021

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 6-10HK2.

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 3.

- Dự giờ theo lịch. Thanh tra toàn diện giáo viên.

- Cập nhật điểm trên mạng.

- Tiếp tục BDHSG. 

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án. 

 

- Họp tổ chuyên môn : Đánh giá hoạt động của tổ, thảo luận chuyên môn, thảo luận đổi mới phương pháp dạy học.

GV cả tổ

TTCM

 

Theo kế hoạch

GV cả tổ

GV được p/c

TTCM và TPCM

GV cả tổ

 

4/2021

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 11-14HK2.

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 4.

- Dự giờ theo lịch. Thanh tra toàn diện giáo viên.

- Cập nhật điểm trên mạng.

- Tiếp tục  BDHSG.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án. 

 

- Họp tổ chuyên môn : Đánh giá hoạt động của tổ, thảo luận chuyên môn.

GV cả tổ

TTCM

 

Theo kế hoạch

GV cả tổ

GV được p/c

TTCM và TPCM

GV cả tổ

 

5/2021

- Dạy theo TKB chương trình từ tuần 15-17HK2.

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện kế hoạch tháng 5.           

- Ôn tập đánh giá cuối kì.

- Phân công giáo viên ra đề thi.

- Giáo viên hoàn chỉnh các cột điểm.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án.

 

- Tổ chuyên môn thống nhất chương trình ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.

- Hoàn thành điểm và phê kí học bạ.

- Họp tổ chuyên môn: đánh giá hoạt động của tổ.

GV cả tổ

TTCM

 

GV cả tổ

GV được p/c

GV cả tổ

TTCM và TPCM

GV dạy 12

 

GV cả tổ

GV cả tổ

 

 

6/2021

- Tiếp tục ôn thi THPT Quốc gia đối với học sinh khối 12.

- Coi thi tuyển sinh vào lớp 10, THPT Quốc gia  lớp 12.

- Thực hiện các hoạt động hè theo kế hoạch của nhà trường.

GV được p/c

 

GV được p/c

 

GVcả tổ

 

 

DUYỆT CỦA BGH

 

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

 

                                                  


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn