THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
10 ĐIỀU NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI PHẢI BIẾT VÀ CẢNH GIÁC CAO ĐỘ
Cập nhật lúc: 09/11/2023
 
 

10 ĐIỀU NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI PHẢI BIẾT VÀ CẢNH GIÁC CAO ĐỘ

1. Người nổi tiếng chưa chắc nói gì cũng đúng. Giả mạo người nổi tiếng là một nguy cơ cao mà bọn phản động hướng tới. Thông tin được chia sẻ nhiều chưa chắc là thật. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi cổ vũ, tuyên truyền.

2. Cái xấu bao giờ cũng lan truyền nhanh hơn cái tốt. Vì thế chịu khó tuyên truyền cái tốt nhé!

3. Các thông tin xuyên tạc nguy hiểm bao giờ cũng ẩn mình một cách kín đáo và khéo léo trong các vấn đề xã hội nhạy cảm.

4. Đảng và Nhà nước không lãnh đạo sai. Chỉ có cá nhân làm sai. Vì thế, khi nói về tiêu cực cần phải chỉ rõ là ai sai, động cơ và mục đích là gì. Không được phép đổ lỗi cho Đảng và Nhà nước.

5. Chỉ nên chia sẽ các thông tin không liên quan hoặc không có yếu tố chính trị gây mất ổn định tình hình bảo vệ và phát triển đất nước.

6. Cảnh giác cao độ, đừng quá cả tin. Hình ảnh, video hoàn toàn có thể làm giả. Cần xác minh tính chính xác của thông tin thông qua các kênh thông tin chính thống của Việt Nam.

7. Đối với một thông tin nếu có lợi cho Tổ quốc hãy tuyên truyền. Nhất quyết không tuyên truyền các thông tin tiêu cực, bất lợi với sự nghiệp cách mạng, bất lợi với Quốc gia, dân tộc.

8. Chung tay bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh của tất cả mọi người. Việt Nam chiến thắng mọi kẻ địch mạnh nhất đều phải sử dụng “chiến tranh nhân dân”.

9. Và đến nay, chiến trường mạng xã hội, các bạn hãy gương mẫu, thể hiện tinh thần dân tộc đoàn kết, chung tay góp sức vào công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

10. Mỗi công dân Việt Nam yêu nước, nếu sử dụng Facebook đều phải trở thành những chiến sỹ trên mặt trận thông tin, đều là thành viên của lực lượng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đây cũng được gọi là sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./.       
Sưu tầm.


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn