THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
Cập nhật lúc: 19/04/2023
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
 Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Căn cứ Kế hoạch số 4084/KH-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở GDĐT về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2023-2024 được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 603/VP-KGVX ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang; Căn cứ Công văn số 444/SGDĐT-GDTrH ngày 20/02/2023 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-2024; Căn c Tờ trình số 30/TTr-THPT ngày 27/3/2023 của Hiệu trưởng trường THPT Giồng Riềng về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 đã được UBND huyện phê duyệt chấp thuận; Trường THPT Giồng Riềng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024.

|Tải về   |           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn