THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Kế hoạch chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2023
Cập nhật lúc: 29/05/2023
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2023 của Đoàn Trường THPT Giồng Riềng; Được sự thống nhất của Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường, BCH Đoàn Trường THPT Giồng Riềng xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cụ thể sau:
 

HUYỆN ĐOÀN GIỒNG RIỀNG

ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 07-KH/ĐTN

 

Giồng Riềng, ngày 27 tháng 5 năm 2023

                                                     

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2023


Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2023 của Đoàn Trường THPT Giồng Riềng;

Được sự thống nhất của Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường, BCH Đoàn Trường THPT Giồng Riềng xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với nội dung, cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tập hợp và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên là học sinh của nhà trường, góp phần tham gia tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Giáo dục tình yêu lao động; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên là học sinh tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội, giao lưu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong lao động và hoạt động Đoàn; tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN, LỰC LƯỢNG THAM GIA

1. Chủ đề: Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm và trưởng thành”

2. Thời gian diễn ra chiến dịch: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 31/8/2023.

3. Địa bàn hoạt động: Trường THPT Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang.

4. Thành phần 

Dự kiến khoản 50 đoàn viên thanh niên bao gồm: BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2023; BCH các Chi đoàn khối 10, 11;- Đoàn viên, thanh niên là học sinh trường THPT Giồng Riềng năm học 2022-2023.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Lập danh sách ĐVTN tham gia chiến dịch.

- Ngày 08-13/6/2023: Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng, tham gia các hoạt động vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan nhà trường, bón phân cho cây chăm sóc các bồn hoa nhà trường. Phân lịch trực các cho các ĐVTN tham gia các ngày trong chiến dịch.

- Từ ngày 14/6/2023 đến 31/8/2023: ĐVTN thực hiện nhiệm vụ theo lịch được phân công.

- Tháng 9/2023: Tổng kết chiến dịch Hoa phượng đỏ 2023.

1. Chỉ tiêu chiến dịch

- Thực hiện bón phân, vệ sinh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh nhà trường.

- Hỗ trợ công tác tiếp sức mùa thi năm 2023 tại trường;

- Phối hợp với xã đoàn kết nghĩa thực hiện các phần việc trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 như: hỗ trợ người dân cài đặt các phần mềm VNCare, VneID, VssID,...  , hỗ trợ chồng cây, làm cỏ trên các tuyến đường,...

- Khen thưởng Chi đoàn tham gia đầy đủ số lượng các buổi trong chiến dịch như đã phân công.

- Những trường hợp ĐVTN không tham gia hoặc tham gia không đủ buổi sẽ có hình thức nhận xét, đánh giá đoàn viên và phải tham gia trực trường năm học 2023-2022.

2. Nội dung thực hiện

IV. THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

 

 


STT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Điện thoại

1

Trần Thanh Toàn

Bí thư

Chỉ huy trưởng

0945811580

2

Nguyễn Thành Phước

P. Bí thư

Chỉ huy phó

0946366670

3

Nguyễn Thị Việt Tú

P. Bí thư

Chỉ huy phó

0944361309

4

Lê Xuân Líl

UV. BTV, Chủ tích Hội LHTN

Chỉ huy phó

0981012435

5

Trần Quốc Giang

UV. BCH

Thành viên

0988188527

6

Đào Tấn Tâm

UV. BCH

Thành viên

0858185222

V. KINH PHÍ: Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn trường và kinh phí vận động.

Trên đây là kế hoạch Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2023 của Đoàn Trường THPT Giồng Riềng, đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ đ/c Trần Thanh Toàn, số điện thoại: 0945811580 để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- Huyện Đoàn Giồng Riềng (b/c);
Chi bộ, BGH (b/c);
- Các chi đoàn (thực hiện);
- Lưu: VP.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Thanh Toàn


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn