Tin Mới

THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm
Cập nhật lúc: 29/06/2022
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022, Đoàn trường THPT Giồng Riềng đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả chương trình công tác năm học, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể để có những đánh giá và hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Theo đó, 100% các chi đoàn đã triển khai đánh giá kết quả đoàn viên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm học 2021-2022.
                 Đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm là một trong những giải pháp góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh.

Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được các Chi đoàn thực hiện ngay từ đầu năm. 100% các Chi đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của các hoạt động, chiến dịch tình nguyện thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về mục đích và ý nghĩa của hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên. Mỗi Chi đoàn đã tổ chức ít nhất 05 hoạt động tình nguyện trong năm (trong đó có “Tiếp sức mùa thi”). Các chi đoàn đảm bảo có giải pháp đánh giá kết quả đoàn viên, thanh niên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm học 2021-2022.

Thông qua việc ban hành hướng dẫn cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, ĐVTN có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Đoàn các trường đã phân loại hoạt động thành tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 01 ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện trung hạn và hoạt động tình nguyện dài hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà ĐVTN tham gia.


Trong năm học 2021 - 2022, tổng số đoàn viên: 862 (trong đó có 10 đoàn viên giáo viên, 852 đoàn viên là học sinh). Tổng số chi đoàn: 36 Chi đoàn (01 Chi đoàn GV). Các hoạt động tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phòng chống Covid-19, các hoạt động triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thực hiện các công trình, phần việc trong nhà trường,...


            Kết thúc mỗi đợt hoạt động, các Chi đoàn đã triển khai tổng kết đánh giá để thống kê số ngày tình nguyện của từng đoàn viên thanh niên tham gia, việc này được thực hiện theo từng tổ, tổng hợp báo cáo số lượng lên chi đoàn. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn