THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TỔ TD-GDQPAN
Cập nhật lúc: 07/12/2020
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Giồng Riềng. Tổ Thể dục - GDQP xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau:
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIÊNG

TỔ THỂ DỤC - GDQP

 
 
 


Số: 01 /KH-TD,GDQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Giồng Riềng, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

                                                                                 

 

KẾ HOẠCH

Năm học 2020-2021

 
 
 


          Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Giồng Riềng. Tổ Thể dục - GDQP xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau:

I.       ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.      Bối cảnh năm học:

      Thực hiện chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không với 4 nội dung”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2.      Thuận lợi:

- Giáo viên có tuổi nghề cao: ≥ 20 năm có 1/6 GV; ≥ 10 năm có 5/6 GV; ≥ 0 năm có 0/6 GV. 

            - Được sự quan tâm của Chi bộ, sự chỉ đạo chuyên môn của Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện tốt về cơ sơ vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của tổ.

-  Đội ngũ giáo viên được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ công việc được giao

-  Hiệu quả chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên

-  Giáo viên trẻ nhiệt tình trong giảng dạy và tham gia tích cực phong trào

            - 100% Giáo viên đều đã đạt chuẩn theo yêu cầu, có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết trong giảng dạy, thể hiện tốt năng lực sư phạm trong truyền thụ kiến thức.

- Phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất, dụng cụ, tranh ảnh phục vụ cho công tác giảng dạy thực hành môn học hiện tại tương đối đủ. Ngoài ra nhà trường còn đầu tư bổ sung một số thiết bị khác, để tập luyện cho những học sinh có thành tích cao bồi dưỡng đội năng khiếu mục tiêu để dự thi các cấp. 

- Chế độ chính sách theo đặc thù môn dạy được nhà trường thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo.

- Năng lực chuyên môn GV tương đối vững, có kinh nghiệm trong việc giáo dục HS vận dụng và rèn luyện kỹ năng.

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trang bị khá đầy đủ theo yêu cầu môn học.

- Thành tích của tổ năm qua:

* Có 02 GV đạt CSTĐ cấp cơ sở.

* Có 01 GV nhận Giấy khen của Sở Giáo Dục & Đào tạo.

* Có 03 GV đạt danh hiệu GVDG cấp trường.

* Có 06/06 GV đạt danh hiệu LĐTT

Khó khăn:

- Nhà trường hiện tại chưa có nhà tập đa năng, nên học sinh học môn Thể dục- GDQP chủ yếu ở sân trường hoặc sân vận động. Do vậy gặp những ngày thời tiết xấu (trời mưa, gió lớn hoặc nắng gắt) phải tạm nghỉ hoặc chỉ tập nhẹ đơn giản, để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, tránh chấn thương …

- Còn giáo viên chưa chú trọng đến việc tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Còn giáo viên chưa đầu tư thời gian cho việc giờ dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Sinh hoạt tổ bộ môn chưa đi sâu vào chuyên môn do quỹ thời gian không đủ.

3.      Đặc điểm tình hình của tổ trong năm học 2019-2020:

- Tổ luôn có sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu, sự giúp đỡ của các tổ chức trong nhà trường. Tổ viên có ý thức trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn tương đối vững.

II.   CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 2020-2021:

1. Nâng cao chất lượng bộ môn và chất lượng học tập của học sinh.

2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên.

3. Cải tiến phương pháp dạy học của giáo viên.

4. Cải tiến sinh hoạt tổ chuyên môn.

5. Đổi mới Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

III.    CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1.      Nâng cao chất lượng bộ môn và chất lượng học tập của học sinh:

Nhiệm vụ 1 – Quản lý chương trình giáo dục phổ thông:

- 100% GV thực hiện chương trình đúng theo chuẩn kiến thức – kỹ năng.

Biện pháp:

+ Kiểm tra GV thực hiện chương trình thông qua: Dự giờ, dự giờ đột xuất, sổ đầu bài, hồ sơ sổ sách…

+ Giáo án soạn bám chuẩn kiến thức – kỹ năng, phù hợp đối tượng học sinh. Dạy theo giáo án đã soạn.

+ Dự giờ theo đúng qui định (mỗi GV thao giảng 2 tiết/học kì).

+ Kiểm tra tập học bài, bài tập của học sinh (GV báo cáo, rút kinh nghiệm trong các kỳ họp tổ).

+ Kiểm tra kết quả học tập của HS thông qua đề kiểm tra và điểm số.

Nhiệm vụ 2 – Bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Bám sát chương trình của Bộ theo chuẩn kiến thức – kỹ năng, kiến thức môn Thể dục và giáo dục quốc phòng.

- Giáo viên phải hướng dẫn và giúp học sinh đào sâu kiến thức và kỹ năng vận dụng kiến thức.

Biện pháp:   

+ GVBM cho bài kiểm tra đầu năm học, sơ bộ đánh giá, phân loại HS lớp mình dạy để có kế hoạch dạy phù hợp.

+ Có kế hoạch và biện pháp kiểm tra bài của HS trong quá trình giảng dạy để phát hiện kịp thời những HS chưa tiến bộ.

Nhiệm vụ 3 – Kiểm tra đánh giá:

- Chỉ tiêu: Môn GDQP 96% HS có điểm TBKT ≥ 5đ, trong đó điểm khá, giỏi  ≥ 70 %.; Môn Thể dục 97% HS xếp loại Đạt.

Biện pháp:

+ KTĐG thường xuyên: 20% HS có điểm kiểm tra miệng hàng tháng, kiểm tra 15’ theo kế hoạch tháng của tổ.

+ Có biện pháp uốn nắn ngay những HS có điểm kiểm tra miệng dưới trung bình; kết hợp với GVCN và PHHS về việc thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

+ Bài tập ra cho HS phải bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng.

+ Tổ họp thống nhất các dạng bài tập chủ yếu cho từng đơn vị kiến thức và soạn bài tập cho HS.

+ Tổ thống nhất: GDQP đề kiểm tra, số câu hỏi và số điểm theo mức độ tư duy, thiết lập ma trận đề. GV biên soạn đề theo đúng ma trận.

+ Hình thức kiểm tra môn GDQP: Trắc nghiệm 100%

+ TPCM thống kê điểm số HS; tổ họp đánh giá đề KT xem có phù hợp chuẩn KT-KN, có đạt chỉ tiêu chưa, nếu chưa đạt thì tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

2.      Nâng cao trình độ nghiệp vụ của giáo viên:

Nhiệm vụ 1 – Thực hiện qui chế chuyên môn:

- 100% GV dạy đủ và đúng chương trình qui định của Bộ và Sở GD-ĐT.

- 100% GV thực hiện đúng chỉ đạo về chuyên môn của ngành, của nhà trường.

- 100% GV tham dự các lớp tập huấn chuyên môn.

Nhiệm vụ 2 – Tăng cường dự giờ thăm lớp:

- 100% GV tham gia thao giảng, dạy tốt.

- Dự giờ theo đúng qui định: GVBM dự ít nhất 5 tiết/HK, TTCM và TPCM dự ít nhất 24 tiết/năm.

Biện pháp:

+ Tổ Phó chuyên môn dựa trên thời khoá biểu chung của tổ, dựa trên các bài khó của kiến thức tuần đó, dựa theo trình độ giữa các lớp trong một khối, mốc thời gian... lên kế hoạch dự giờ sao cho số GV trong tổ dự được nhiều nhất và kèm theo TTCM hoặc TPCM.

+ Tổ trưởng và tổ phó chuyên môn có thể dự giờ đột xuất (thông báo cho GV được dự trước 05 phút), kiểm tra nhanh chất lượng HS cuối tiết.

+ Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo BHMH.

Nhiệm vụ 3 – Tham gia thi đua: 

- 100% GV đăng ký thi đua từ đầu năm học.

            * LĐTT: 06

            * CSTĐCS: 02 (Lê Phú Quốc, Hà Tiến Lực)

            * Giấy khen Sở: 04

            * CSTĐ cấp tỉnh: 0

            * Đăng ký danh hiệu thi đua tổ: TT Lao động tiên tiến.

- GVDG cấp trường (đạt 50%), gồm: Nguyễn Tiến Thịnh, Lê Thành Lộc, Ngô Văn Thông

Biện pháp:

+ TTCM phổ biến các tiêu chí và các danh hiệu thi đua (DHTĐ).

+ GV nghiên cứu và đăng ký các DHTĐ từ đầu năm học.

+ TTCM, TPCM giúp đỡ GV dự hội thi GV giỏi cấp trường về tài liệu, cách soạn giảng. . .

+ Động viên GV nghiên cứu khoa học, viết SKGP.

3.      Cải tiến phương pháp dạy học của giáo viên:

Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra giáo án, thực hiện chương trình, tiến độ vào điểm.

- Tất cả GV soạn giáo án đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm đủ nội dung, thể hiện rõ phương pháp. Thực hiện đúng chương trình, vào điểm đúng tiến độ… 

Biện pháp:

Tổ chức kiểm tra giáo án của giáo viên 01 lần/tháng (TTCM kiểm tra), có nhận xét cụ thể trong giáo án..Hàng tháng Tổ trưởng kiểm tra tiến độ chương trình, cho điểm, vào điểm, thực hiện nền nếp của tổ viên để có sự chấn chỉnh kịp thời.

Nhiệm vụ 2 – Thống nhất chương trình dạy thêm:

Biện pháp:

Nhiệm vụ 3 – Hướng dẫn HS phương pháp học tập:

Biện pháp:

- GV hướng dẫn HS cách tóm tắt bài cũ, rèn luyện kỹ năng nắm bài mới.

- GV hướng dẫn HS tìm tư liệu học tập, trao đổi tài liệu.

- GV hướng dẫn HS học nhóm. . .

Nhiệm vụ 4 – Chỉ đạo việc làm  ĐDDH:

- Động viên tổ viên làm đồ dùng dạy học đối với những bài cần phải có đồ dùng dạy học để tiết học đạt hiệu quả.

- Phân công GV làm từng ĐDDH cụ thể.

- Thống nhất nơi cất giữ, bảo quản ĐDDH để sử dụng chung cả tổ.

4.      Cải tiến sinh hoạt chuyên môn:

- Tổ chức dự giờ và trao đổi kinh nghiệm về nội dung và chương trình SGK lớp 10, 11,12 theo chuẩn kiến thức - kỹ năng.

- Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học thông qua “Bài dạy mẫu minh họa”.

- Tổ chức ôn tập từng bài, từng học kỳ bằng hệ thống câu hỏi bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng.

- Xây dựng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Đề kiểm tra tối thiểu phải có ít nhất 50% lượng kiến thức đòi hỏi học sinh nhận thức ở mức độ hiểu, vận dụng và sáng tạo trở lên. Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong kiểm tra, chấm điểm trong cả 5 khâu sau: ra đề bảo đảm các yêu cầu của đề; tổ chức kiểm tra nghiêm túc; chấm điểm chính xác, khách quan; trả bài và cập nhật điểm đúng quy định.

- Mỗi giáo viên soạn câu hỏi có thể kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.

 

IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Tháng

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

 

9/2020

 

 -  Dạy theo phân phối chương trình.

 -  Kiểm tra sân bãi, dụng cụ giảng dạy.

 - Triển khai thực hiện phân phối chương trình môn học năm 2020-2021.

 - Triển khai kê khai quá trình công tác giảng của giáo viên.

 -  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn và việc thực hiện quy chế.

  -  Hội ý toàn tổ thảo luận bài dạy. Họp tổ chuyên môn tháng 09/2020

 -  Triển khai đăng ký thi đua đầu năm.

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

 

Toàn tổ

 

Toàn tổ

 

Toàn tổ

 

Toàn tổ

 

 

10/2020

 -  Dạy theo phân phối chương trình.

 -  Quản lý học sinh trong từng tiết học.

-  Hội ý toàn tổ thảo luận bài dạy.

 -  Kiểm tra 15 phút môn GDQP lớp 12.

 -  Tổ chức dự giờ môn Thể dục. 

 -   Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án….

 -  Tổ chức dự giờ giáo viên

 -   Kiểm tra 1 tiết môn GDQP lớp 11

 -  Vào điểm môn GDQP lớp 10 và lớp 12

 - Góp ý để xây dựng kế hoạch tuyển chọn HS tham gia Hội thao GDQP,AN năm 2019

-  Họp tổ chuyên môn tháng 10/2020

Toàn tổ

Toàn tổ

GV dạy 10

GV dạy 12

Toàn tổ

Lực

Toàn tổ

Lực

GV GDQP

Toàn tổ

 

Toàn tổ

 

11/2020

-  Dạy theo phân phối chương trình.

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện KH tháng 10

-  Dự giờ theo lịch. Thanh tra toàn diện GV.

- Hội thảo chuyên đề môn Thể dục

- Vào điểm bài kiểm tra 1 tiết môn GDQP lớp 11

- Cập nhật điểm vào sổ và trên mạng.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án. 

- Họp tổ chuyên môn thông qua kế hoạch thực hiện công tác tháng 11/2020 và xây dựng kế hoạch tuyển chọn HS tham gia Hội khỏe phù đổng năm 2020-2021

 -  Hội ý  toàn tổ  thảo luận bài dạy

Toàn tổ

Lực

Toàn tổ

Toàn tổ

Lực

Toàn tổ

Toàn tổ

Quốc-Lực

 

Toàn tổ

 

Toàn tổ

Toàn tổ

 

12/2020

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện KH tháng 11

- Hội thảo chuyên đề môn Thể dục

- Hội ý toàn tổ thảo luận kế hoạch kiểm tra HKI môn thể dục cả 3 khối lớp

-  Ôn tập TTTC môn Thể dục cả 3 khối

-  Kiểm tra thực hành môn GDQP lớp 12

-  Hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

- Kiểm tra 1 tiết môn Thể dục cả 3 khối

- Tham gia Hội thao GDQP,AN năm 2019

-  Họp tổ chuyên môn tháng 12/2020

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Quốc -Lực

 GV dạy TD

GV dạy 12

Quốc-Lực

 GV dạy TD

Toàn tổ

Toàn tổ

 

1/2021

- Thi học kì I (tuần 16) và học theo TKB chương trình học kì II (tuần 1,2).

- Lập và tổ chức cho TCM thực hiện KH tháng 12.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án.

- Chấm bài và vào điểm HKI

- Góp ý để xây dựng kế hoạch tuyển chọn HS tham gia Hội khỏe Phù đổng tỉnh năm 2020

-  Họp tổ chuyên môn tháng 1/2021

Toàn tổ

 

Toàn tổ

Quốc -Lực

Quốc -Lực

Toàn tổ

Toàn tổ

 

Toàn tổ

 

02/2021

-  Dạy theo phân phối chương trình.

-  Kiểm tra sân bãi, dụng cụ giảng dạy.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn và việc thực hiện quy chế. Vào điểm Smas học kì I

- Vào điểm học kì II môn GDQP-AN lớp 12.

- Họp Tổ đánh giá công tác HKI và triển khai kế hoạch HKII.

- Tổ chức dự giờ giáo viên học kì II.

- Ôn tập, kiểm tra 1 tiết môn Thể dục lớp 12. 

- Xây dựng kế hoạch tuyển chọn HS tham gia Hội khỏe Phù đổng tỉnh năm 2020-2021

-  Họp tổ chuyên môn tháng 02/2021

Toàn tổ

Toàn tổ

Quốc -Lực

 

GV dạy 12

Quốc-Lực

 

GV dạy

GV dạy 12

Toàn tổ

 

Toàn tổ

 

03/2021

 -  Dạy theo phân phối chương trình

 - Họp tổ chuyên môn: Kiểm tra lại việc thực hiện vào điểm học kì II ở sổ gọi tên ghi điểm.

 -  Triển khai việc thực hiện giảng dạy tuần 07 - 08

 -  Kiểm tra học sinh sau tết nguyên đán

 -  Ôn tập Thể dục lớp 12

 - Tham gia Hội khỏe Phù đổng tỉnh năm 2021

 -  Họp tổ chuyên môn tháng 03/2021

 -  Nghỉ tết nguyên đán

 

  

Toàn tổ

Toàn tổ

Quốc -Lực

 

Toàn tổ

Quốc-Lực

GV dạy 12

Toàn tổ

Toàn tổ

 

4/2021

 -   Dạy theo phân phối chương trình

 -   Kiểm tra môn Thể dục lớp 12

 -  Tổ chức dự giờ - thao giảng HKII

 -  Kiểm tra môn GDQP, AN lớp 11

- Ôn tập HKII môn thể dục – GDQP lớp 10 – 11

 - Kiểm tra hồ sơ, giáo án tháng 04/2020

 - Tổ chức kiểm tra HKII môn thể dục – GDQP lớp 10 – 11 và tổ chức kiểm tra bù

 -  Họp tổ chuyên môn tháng 04/2021

 - Giáo viên lớp 12 hoàn thành chương trình giảng dạy.

Toàn tổ

GV dạy 12

Toàn tổ

Lực

Toàn tổ

GV dạy 12

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

 

 

5/2021

- Lớp 10, 11 thi học kì II ( Tập trung )

- Giáo viên nghỉ dạy, tập trung chấm bài vào điểm  Smas.

- Họp tổ chuyên môn ( buổi sáng )

- Dạy theo phân phối chương trình

- Kiểm tra bù học sinh vắng kiểm tra

- Vào điểm học bạ lớp 10, 11

- Thống kê chất lượng bộ môn theo mẫu

- Hoàn thành các biểu mẫu chuyên môn

- Hoàn thành hồ sơ thi đua tổ chuyên môn

- Kiểm tra chéo sửa chữa điểm giữa các giáo viên

- Đánh giá xếp loại giáo viên

- Hoàn thành hồ sơ thi đua tổ chuyên môn

- Họp  đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

- Đánh giá xếp loại giáo viên

- Họp đánh giá cuối năm học 2019-2020

 

Nghỉ

Toàn tổ

 

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

Toàn tổ

 

 

 

6/2021

- Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

Toàn tổ

 

 

 

DUYỆT CỦA BGH
đã ký

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

Hà Tiến Lực

 

                       

                                   

 

 

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn