THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Cập nhật lúc: 10/03/2023
Trường THPT Giồng Riềng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá Cung cấp dịch vụ ăn uống, cung cấp dịch vụ trông giữ xe và cung cấp dịch vụ kinh doanh các thiết bị đồ dùng học tập, phô tô tài liệu tham khảo cho học sinh tại Trường, chi tiết xem tệp đính kèm.
 

            |Tải về   |
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn