THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Họp hội đồng giáo viên tháng 11
Cập nhật lúc: 08/11/2015
 
-    Thời gian: ngày 12/11, lúc 14h00 (chiều thứ năm).
-  Địa điểm: Hội trường.

           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn