THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Kế hoạch tháng 11/2023
Cập nhật lúc: 05/11/2023
 
 

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG

TỔ HÓA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 05/KH - THH                                     Giồng Riềng, ngày 05 tháng 11 năm 2023

 

                               KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

-----------Æ-----------

Thời gian

         Nội dung công việc

   Phân công

Ghi chú

Tuần 09

(từ ngày 30/10 đến 4/11)

- Dạy theo KHGD của tuần 9.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11, BDHSG thi Casio lớp 12.

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Đăng giáo án trên olm đến tuần 12 tất cả các nhóm lớp chậm nhất ngày 5/11.

- Thực hiện gửi đề kiểm tra trước 1 tuần so với lịch kiểm tra.

- Thực hiện kiểm tra giữa kì 1 theo kế hoạch của tổ.

- Nhập điểm kiểm tra 15’ lần 1 của khối lớp 10.

 

- GV cả tổ.

- Thầy Dũng, Cô Tú, Cô Huệ.

- GVCN.

 

- GV cả tổ.

 

- GV cả tổ.

 

- GV cả tổ.

 

- GV dạy lớp 10.

 

 

 

Tuần 10

(từ ngày 6/11 đến 11/11)

 

 

- Dạy theo KHGD của tuần 10.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11, BDHSG thi Casio lớp 12.

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 6 vào 9h00 ngày 11/11.

- Đăng bài trên Web.

- Hoàn thành đề cương chương 3 khối 10,11.

 

- GV cả tổ

- Thầy Dũng, Cô Tú, Cô Huệ.

- GVCN.

 

- GV cả tổ.

 

- Thầy Danh.

- Thầy Danh, cô Thư.

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 11

(từ ngày 13/11 đến 18/11)

 

- Dạy theo KHGD của tuần 11.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11, BDHSG thi Casio lớp 12.

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

 

- GV cả tổ

- Thầy Dũng, Cô Tú, Cô Huệ.

- GVCN.

.

 

 

Tuần 12

(từ ngày 20/11 đến 25/11)

 

- Dạy theo KHGD của tuần 12.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11, BDHSG thi Casio lớp 12.

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn lần 7 vào 9h00 ngày 25/11.

- Nhập điểm kiểm tra giữa kì 1 khối 11,12.

 

- GV cả tổ

- Thầy Dũng, Cô Tú, Cô Huệ.

- GVCN.

 

- GV cả tổ.

 

- GV dạy K11,12.

 

 

 

Tuần 13

(từ ngày 27/11 đến 2/12)

- Dạy theo KHGD của tuần 13.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi K10,11, BDHSG thi Casio lớp 12.

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Nhập điểm kiểm tra giữa kì 1 khối 10.

 

- GV cả tổ

- Thầy Dũng, Cô Tú, Cô Huệ.

- GVCN.

 

- GV dạy K10.

 

 

 

TTCM

 

 

 

Võ Thị Ánh Xuân

 

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn