THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho trường THPT Giồng Riềng
Cập nhật lúc: 30/10/2015
 
 

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 265/KH-THPT

Giồng Riềng, ngày 19  tháng 10  năm 2015

KẾ HOẠCH

(V/v Tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho trường THPT Giồng Riềng)

          Để biểu trưng của Trường THPT Giồng Riềng được in dấu trong ký ức của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh, đồng thời là hình ảnh đại diện với những bản sắc riêng của nhà trường đến với công chúng, các đơn vị trường bạn trong toàn tỉnh và trên toàn quốc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường (09/4/1987-09/4/2017).

Nay Ban giám hiệu trường THPT Giồng Riềng xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thi thiết kế logo trường THPT Giồng Riềng, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

    1/ Mục đích

Thiết kế logo mới cho Trường THPT Giồng Riềng để sớm đưa hình ảnh đại diện của Trường đi vào hoạt động.

    2/ Yêu cầu

- Kế hoạch được tuyên truyền và triển khai rộng rãi trong CBGVNV và học sinh toàn trường.

- Logo phải thể hiện được những nét đặc trưng, bản sắc, truyền thống riêng của trường.

- Không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, của bất kì một cơ quan, tổ chức, trường học nào khác trong nước, ngoài nước. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.

- Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi mà không phải trả bất kỳ chi phí nào ngoài giải thưởng.

II/ ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA:

    1/ Đối tượng

Tất cả CBGVNV và học sinh trong toàn trường (Năm học 2015-2016).

    2/ Hình thức

- Thiết kế, vẽ trên mặt giấy trắng khổ A4, chi tiết đơn giản, sử dụng không quá 4 màu để vẽ. Hình dạng logo là hình tròn (Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được thiết kế lại trên máy tính và trở thành logo chính thức).

- Mẫu thiết kế dự thi phải có kèm theo bản thuyết minh ý nghĩa tác phẩm, kèm với bản logo, cỡ chữ 13 Times New Roman.

III/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

    1/ Thời gian

- Thời gian triển khai cuộc thi bắt đầu từ ngày 28/10/2015.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 23/11/2015 đến ngày 25/11/2015.

- Tổng kết và trao giải thưởng dự kiến vào ngày 07/12/2015 (lồng ghép trong buổi sinh hoạt dưới cờ).

    2/ Địa điểm nộp tác phẩm

Tất cả các tác phẩm dự thi yêu cầu phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ, gửi nộp về cho Văn phòng Đoàn trường (gặp đ/c Hấu, đ/c Toàn).

IV/ BAN TỔ CHỨC, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

    1/ Ban tổ chức

          - Thành phần: Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường và các tổ trưởng.

          - Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai Kế hoạch cuộc thi; tổ chức chấm và chọn ra những tác phẩm đạt yêu cầu. Trong đó chọn ra một tác phẩm xuất sắc để làm logo chính thức của trường.

    2/ Cơ cấu giải thưởng

Ban tổ chức sẽ chọn ra 03 tác phẩm xuất sắc để trao giải:

- 1 giải nhất: 500.000 đồng

- 1 giải nhì  : 200.000 đồng

- 1 giải ba:  : 100.000 đồng

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho Trường THPT Giồng Riềng, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể triển khai sâu rộng cuộc thi đến toàn thể CBCCVC  và học sinh để tham gia. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì còn vướng mắc thì liên hệ với Ban tổ chức để được giải quyết.

 

  Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- BTC (để thực hiện;)                                                              

- CBCCVC, HS (để tham gia);                                              (Đã ký)

- Lưu VT.
                                                                                           Trần Quang

 


            |Tải về   |
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn