THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Tổ Văn phòng
Cập nhật lúc: 22/05/2015
Nhân viên tổ Văn phòng
 

THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

1

Họ và tên:

Lê Thanh Hào

Chức vụ:

Tổ trưởng

Email:

haolt.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

01234.515.179

 

2

Họ và tên:

Trương Minh Tuệ

Chức vụ:

Tổ phó

Email:

tuetm.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

0919.484.271

 

3

 

Họ và tên:

Trịnh Đình Khang

Chức vụ:

NV Bảo vệ

Email:

khangtd.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

01883.867.424

 

4

Họ và tên:

Phan Thị Niêm

Chức vụ:

NV Tạp vụ

Email:

niempt.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

0919.133.949

 

5

Họ và tên:

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Chức vụ:

NV Thủ quỹ

Email:

hongntth.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

0949.974.984

 

6

 

Họ và tên:

Hà Tấn Thạnh

Chức vụ:

NV Bảo vệ

Email:

thanhht.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

 0918.389.248

 

7

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ:

NV Vệ sinh

Email:

hoant.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

01657.784.998

 

8

Họ và tên:

Lê Thanh Trúc

Chức vụ:

NV Thư viện

Email:

truclt.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

0947.470.117

 

9

 

Họ và tên:

Huỳnh Anh Khoa

Chức vụ:

NV Thiết bị

Email:

khoahuynh121366@gmail.com

Điện thoại:

0977.675.734

 

10

 

Họ và tên:

Thị Kim Loan

Chức vụ:

NV Y tế

Email:

loantk.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn