THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Ban Giám Hiệu
Cập nhật lúc: 08/05/2015
Hiệu trưởng & Phó Hiệu trưởng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Đàm Thanh Lạc

Chức vụ:

Hiệu trưởng

Email:

damthanhlac@gmail.com

Điện thoại:

0918.706.338

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

               

- Phụ trách chung

 

- Công tác tổ chức và cán bộ

 

- Công tác kế hoạch, tài chính

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Trần Thị Mộng Thường

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Email:

thuongttm.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

0944.424.667

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

               

- Công tác Đoàn thể

 

- Thanh tra nhân dân

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Lê Xuân Tuấn

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Email:

tuanlx.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

0919.044.669

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

               

- Cơ sở vật chất

 

- Công tác Chủ nhiệm

 

- Công tác Ngoại ngữ - Tin học

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Nguyễn Thế Yên

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Email:

yennt.c3gr@kiengiang.edu.vn

Điện thoại:

0913.101.427

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

               

- Công tác Chuyên môn

 


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn