THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
THÔNG BÁO
Cập nhật lúc: 01/07/2020
 
           Nhà trường nhắc lại học sinh, phụ huynh học sinh đến phòng KT&QLCLGD nhận bằng TN. THPT từ năm 2018 về trước.

Lưu ý: Khi học sinh, phụ huynh học sinh khi đến phòng KT&QLCLGD nhận bằng TN. THPT từ năm 2018 về trước, phải có các loại giấy tờ sau:

1. Học sinh nhận cho mình:

  + Đơn xin nhận bằng TN.THPT: có đủ thông tin học sinh và khóa thi (kèm theo Giấy CN TNTT càng tốt).

  + Giấy chứng minh nhân dân của học sinh (photo).

2. Người thân nhận thay:

  + Đơn xin nhận bằng TN.THPT: có đủ thông tin học sinh và khóa thi (kèm theo Giấy CN TNTT càng tốt). 

  + Giấy chứng minh nhân dân của học sinh (photo).

  + Giấy ủy quyền. (Theo khoản 2, điều 4 của quyết định số 40/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2020).

  + Giấy chứng minh nhân dân của người nhận thay (photo). 


Trân trọng.

           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn