THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Thông tin về ngày tựu trường năm học 2018 - 2019
Cập nhật lúc: 23/07/2018
 
Trường THPT Giồng Riềng thông báo đến CBCCVC, phụ huynh và học sinh năm học 2018 - 2019 về thông tin năm học mới như sau:


           -   
Từ ngày 01-09/8: Khối 12 học tập trung môn GDQP - AN.

-   Ngày 10/8: Ngày tựu trường, CBCCVC đến trường để  nhận công tác. Tất cả HS cả 3 khối có mặt tại trường lúc 7h để xem thông báo và danh sách lớp; đến 8h vào phòng học để GVCN sinh hoạt lớp.

-   Ngày 11/8: HS lao động, học nội quy, chép TKB.

-   Ngày 13/8: Vào học tuần 1.


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn