THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Lịch kiểm tra tập trung học kỳ II năm học 2015-2016 (khối 10,11)
Cập nhật lúc: 21/04/2016
Căn cứ vào kế hoạch số 62/KH-THPT, ngày 07/04/2016 của trường THPT Giồng Riềng về việc ôn tập, kiểm tra HKII và tổng kết năm học 2015-2016. Nay nhà trường thông báo lịch kiểm tra tập trung HKII khối 10,11 năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:
 - Các môn không kiểm tra tập trung: GVBM tự tổ chức kiểm tra xong trước tuần 16.

           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn