c3giongrieng.edu.vn - /images/images_logo/


[To Parent Directory]

4/7/2014 10:43 AM 134144 01.2011.TT.BNV.doc
4/28/2014 10:22 AM 105984 02_TTLT07 .doc
2/19/2014 8:34 AM 89785 09-2014-QD-UBND.pdf
2/19/2014 8:33 AM 89785 09-QĐ-UBND.pdf
4/1/2014 4:34 PM 74240 1061_239-QD-TTg (1).doc
4/17/2014 8:51 AM 167936 1317709544551.doc
4/1/2014 9:37 AM 107008 1481GDTH.doc
1/14/2014 10:22 AM 91446 15_CT-TTg.pdf
2/19/2014 7:54 AM 236734 163_2013_TTLT-BTC-BNV.pdf
4/21/2015 1:29 PM 94208 18.Thủ+tục+hưởng+trợ+cấp+như+thương+binh+(người+bị+thương+không+phục+vụ+trong+quân+đội,+công+an+nhân+dân).doc
2/19/2014 8:19 AM 1376162 192-ND-CP.pdf
4/16/2014 1:43 PM 100864 1939GDTH.doc
4/16/2014 2:15 PM 491597 20-2014.pdf.pdf
4/21/2015 1:32 PM 139776 20141007111239-2014-phieukhaosatdnkinhdoanhdvtmdt.doc
2/19/2014 8:10 AM 167308 211-nd.pdf
4/6/2014 9:59 PM 93961 345-SGDĐT-GDTX.pdf
4/8/2014 3:53 PM 93961 345.pdf
4/8/2014 9:33 AM 93961 345SGDĐTGDTX.pdf
4/16/2014 2:42 PM 93696 350929QD02-2008-BGD.doc
4/16/2014 2:40 PM 90624 350929QĐ02-2008-BGD.doc
4/2/2014 3:38 PM 49664 386.MoRongMohinhVNEN14.15.doc
4/18/2014 3:35 PM 451003 4.pdf
4/8/2014 3:44 PM 84480 4148-BGDĐT-GDMN_11.doc
4/8/2014 3:45 PM 84480 4148.doc
4/28/2014 10:17 AM 3471591 460-SGDDT-KHTC.pdf
4/26/2014 10:08 AM 44029 718.pdf
4/17/2014 8:16 AM 207872 82438_L15QH.DOC
4/16/2014 1:59 PM 81920 96360_L44QH.DOC
1/9/2014 11:09 PM 4101 a_100.jpg
1/9/2014 11:11 PM 5110 a_101.jpg
1/9/2014 11:14 PM 19594 a_102.jpg
1/11/2014 12:37 PM 22252 a_105.jpg
1/12/2014 9:10 PM 29897 a_109.jpg
1/13/2014 10:42 AM 44794 a_111.gif
1/13/2014 10:47 AM 24019 a_112.gif
1/13/2014 11:02 AM 18880 a_113.jpg
1/13/2014 11:04 AM 97478 a_114.gif
1/13/2014 11:07 AM 14335 a_115.gif
1/13/2014 1:40 PM 7965 a_117.gif
1/13/2014 1:43 PM 6890 a_118.jpg
1/13/2014 1:46 PM 9761 a_120.jpg
1/13/2014 1:52 PM 67 a_122.gif
1/13/2014 1:58 PM 17481 a_122.jpg
1/15/2014 10:34 AM 63461 a_125.jpg
2/6/2014 4:43 PM 21364 a_127.jpg
2/10/2014 4:26 PM 27129 a_128.jpg
2/27/2014 10:31 AM 56154 a_129.swf
3/24/2014 12:31 PM 138798 a_131.swf
3/31/2014 10:52 PM 98978 a_132.swf
5/8/2014 10:34 AM 471069 a_136.swf
10/16/2020 4:00 PM 19222 a_137.GIF
5/10/2014 11:07 PM 59740 a_137.JPG
5/10/2014 11:13 PM 18515 a_138.gif
5/10/2014 11:18 PM 158755 a_138.jpg
10/24/2014 5:24 AM 82066 a_139.jpg
5/30/2014 2:34 PM 58092 a_140.gif
5/13/2015 8:54 AM 13120 a_140.jpg
8/8/2015 7:23 AM 18780 a_141.gif
5/13/2015 8:59 AM 11378 a_141.jpg
7/10/2015 1:19 PM 4215 a_146.jpg
7/11/2015 12:46 PM 111617 a_147.swf
8/8/2015 7:37 AM 20102 a_149.jpg
9/24/2015 12:34 PM 48633 a_150.gif
10/2/2015 10:08 PM 48633 a_152.gif
4/9/2016 6:12 AM 20355 a_155.jpg
10/6/2015 3:13 PM 8557 a_156.jpg
10/6/2015 3:15 PM 9637 a_157.jpg
11/8/2015 3:28 PM 9258 a_161.jpg
11/8/2015 4:11 PM 18859 a_163.jpg
11/8/2015 4:50 PM 12147 a_164.jpg
12/3/2015 7:02 AM 37895 a_165.jpg
12/19/2016 8:26 PM 22572 a_167.jpg
1/2/2016 1:48 PM 54712 a_170.jpg
1/5/2016 11:01 PM 55239 a_171.jpg
1/5/2016 11:08 PM 53919 a_172.jpg
11/8/2016 9:58 AM 22728 a_174.jpg
2/4/2017 5:01 PM 63057 a_175.jpg
2/4/2017 5:03 PM 207571 a_176.jpg
2/4/2017 5:06 PM 561937 a_177.jpg
2/7/2017 9:17 AM 51879 a_178.jpg
3/31/2017 9:42 PM 150169 a_180.jpg
3/31/2017 3:58 PM 55061 a_181.jpg
3/31/2017 9:43 PM 150169 a_182.jpg
4/8/2019 2:42 PM 43280 a_185.jpg
10/15/2019 3:47 PM 31370 a_186.jpg
1/30/2020 7:03 AM 21229 a_187.jpg
1/30/2020 7:07 AM 18811 a_188.jpg
9/7/2022 5:06 PM 64095 a_190.JPG
9/7/2022 5:09 PM 64095 a_191.jpg
12/18/2009 9:50 AM 9888 a_68.gif
12/18/2009 10:32 AM 211311 a_68.swf
12/18/2009 9:51 AM 26763 a_69.gif
1/13/2010 2:25 PM 23919 a_72.jpg
1/13/2010 2:25 PM 35942 a_73.jpg
1/13/2010 2:25 PM 24066 a_74.jpg
1/13/2010 2:26 PM 35942 a_75.jpg
1/13/2010 2:26 PM 24066 a_76.jpg
1/13/2010 2:27 PM 18122 a_77.jpg
1/13/2010 2:27 PM 33378 a_78.jpg
1/13/2010 2:27 PM 47881 a_79.jpg
1/13/2010 2:28 PM 27697 a_81.jpg
1/13/2010 2:28 PM 63598 a_82.jpg
1/13/2010 2:29 PM 60455 a_83.jpg
1/13/2010 2:29 PM 47649 a_84.jpg
1/14/2010 3:46 PM 22466 a_86.jpg
5/8/2010 10:42 AM 26592 a_87.jpg
1/9/2014 10:23 AM 92300 a_88.gif
1/9/2014 11:35 PM 256598 a_88.jpg
1/9/2014 11:22 PM 162780 a_89.swf
12/28/2013 9:56 PM 3510 a_91.jpg
12/28/2013 10:06 PM 23292 a_92.jpg
12/28/2013 10:19 PM 27338 a_94.gif
12/28/2013 10:22 PM 27338 a_95.gif
1/10/2014 12:10 AM 182497 a_95.swf
7/12/2010 2:50 PM 10578172 Athena 1.psd
4/21/2015 1:20 PM 2089 baokim_vb_lib.zip
4/28/2014 10:08 AM 1139901 Bo-TT 11 tuyen sinh THCS, THPT 2014.pdf
7/12/2010 2:25 PM 15091221 ChinhLanCuoi.psd
7/12/2010 2:28 PM 19848294 chuan athena.flv
4/16/2014 2:21 PM 300032 chuan-nghenghiep-giaovien-tt30-2009-bgd_1.doc
3/31/2014 4:37 PM 1045550 Congvan17.pdf
1/17/2014 9:01 AM 48640 CT 03-CT_TW cua BCT Khoa XI ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM.doc
5/25/2014 11:14 PM 813056 CV 1700 HD DGXL GV mam non.doc
5/25/2014 11:11 PM 199168 CV 3619 HD DGXL HT mam non.doc
5/25/2014 11:39 PM 278528 CV 660-2010-bgd_huongdan_danhgia_gvtrunghoc.doc
5/25/2014 11:26 PM 237056 CV3256-BGD_T-NGCBQLGD huong dan DGXL HT truong tieu hoc theo chuan.doc
4/8/2014 9:42 AM 93961 CV345.pdf
5/25/2014 11:34 PM 69632 CV430-BGDDT-TCCB huong dan danh gia xep loai hieu truong truong TrH.doc
2/6/2014 10:54 AM 179145 CVtangcuongbienphapATVSTP.pdf
5/15/2010 3:53 PM 14879155 Demo Nguyen Hung 2.psd
5/13/2010 11:36 AM 133632 f_1.doc
11/8/2015 7:27 AM 31232 f_113.doc
11/8/2015 7:39 AM 42496 f_115.doc
11/9/2015 2:03 PM 13226870 f_116.pdf
11/9/2015 4:44 PM 187904 f_119.doc
11/9/2015 4:46 PM 189440 f_120.doc
11/9/2015 4:47 PM 112640 f_121.doc
11/9/2015 4:49 PM 1182720 f_122.doc
2/20/2019 10:41 AM 1311133 f_1232.zip
11/26/2019 4:34 PM 210944 f_1236.doc
11/21/2020 8:43 PM 3188903 f_1249.zip
11/21/2020 8:47 PM 313856 f_1252.doc
11/21/2020 8:50 PM 12795100 f_1253.pdf
11/23/2020 9:00 AM 6496995 f_1255.exe
11/23/2020 9:00 AM 6450561 f_1256.exe
11/23/2020 9:03 AM 6542785 f_1258.exe
11/23/2020 9:03 AM 6542904 f_1259.exe
2/24/2021 8:23 AM 6523575 f_1260.exe
2/18/2022 8:33 AM 6416519 f_1266.exe
2/18/2022 8:34 AM 6413019 f_1267.exe
3/18/2022 8:24 AM 6411445 f_1268.exe
4/16/2022 2:28 PM 6447325 f_1269.exe
4/16/2022 2:29 PM 6447532 f_1270.exe
9/24/2022 10:08 AM 6447532 f_1272.exe
10/25/2022 8:20 PM 6412665 f_1273.exe
11/23/2015 9:00 PM 161792 f_128.doc
11/23/2015 9:49 PM 777230 f_129.rar
11/23/2015 9:49 PM 1534636 f_130.rar
11/23/2015 9:51 PM 2261549 f_131.rar
11/23/2015 9:52 PM 2184428 f_132.rar
11/23/2015 9:52 PM 482901 f_133.rar
11/23/2015 9:55 PM 2480813 f_134.rar
11/23/2015 9:55 PM 653455 f_135.pdf
11/23/2015 10:06 PM 268303 f_136.pdf
11/23/2015 10:07 PM 415415 f_137.pdf
11/23/2015 10:07 PM 186598 f_138.pdf
11/23/2015 10:08 PM 482988 f_139.pdf
11/23/2015 10:08 PM 392468 f_140.pdf
11/23/2015 10:09 PM 269726 f_141.pdf
11/23/2015 10:09 PM 383308 f_142.pdf
11/23/2015 10:10 PM 473687 f_143.pdf
11/23/2015 10:10 PM 177333 f_144.pdf
11/23/2015 10:10 PM 182482 f_145.pdf
11/23/2015 10:13 PM 170063 f_146.pdf
11/23/2015 10:13 PM 276388 f_147.pdf
11/23/2015 10:13 PM 410354 f_148.pdf
11/23/2015 10:14 PM 249974 f_149.pdf
11/23/2015 10:14 PM 179784 f_150.pdf
11/23/2015 10:14 PM 179784 f_151.pdf
12/2/2015 10:21 AM 61440 f_152.doc
12/7/2015 10:24 AM 143360 f_153.doc
12/10/2015 10:49 AM 4066293 f_154.rar
12/24/2015 2:57 PM 61440 f_161.doc
2/19/2016 2:12 PM 5613852 f_163.pdf
3/9/2016 2:11 PM 4725230 f_171.exe
3/19/2016 8:35 AM 2244442 f_173.pdf
3/19/2016 8:37 AM 13256820 f_174.pdf
3/19/2016 1:28 PM 709632 f_175.doc
5/12/2016 10:26 PM 314368 f_179.doc
5/12/2016 10:30 PM 355840 f_180.doc
8/29/2016 3:11 PM 50688 f_182.doc
9/23/2016 8:07 PM 19686809 f_183.rar
10/3/2016 9:46 PM 66048 f_185.doc
11/21/2016 4:11 PM 17710592 f_188.doc
12/8/2016 10:03 PM 125952 f_189.doc
12/8/2016 10:05 PM 107008 f_190.doc
12/19/2017 8:52 AM 2075613 f_193.rar
3/27/2017 8:53 PM 1262773 f_194.pdf
6/21/2017 8:15 AM 76800 f_195.xls
6/21/2017 8:16 AM 87040 f_196.xls
6/21/2017 8:17 AM 89600 f_197.xls
6/21/2017 8:17 AM 99328 f_198.xls
6/21/2017 8:18 AM 122368 f_199.xls
5/13/2010 11:36 AM 133632 f_2.doc
6/21/2017 8:18 AM 99840 f_200.xls
6/21/2017 8:19 AM 93696 f_201.xls
6/21/2017 8:21 AM 82432 f_202.xls
6/21/2017 8:22 AM 327680 f_203.xls
6/21/2017 8:23 AM 96768 f_204.xls
6/21/2017 8:23 AM 104960 f_205.xls
6/21/2017 8:24 AM 105472 f_206.xls
6/21/2017 8:24 AM 105472 f_207.xls
6/21/2017 8:25 AM 122368 f_208.xls
6/21/2017 8:26 AM 117760 f_209.xls
6/21/2017 8:26 AM 131584 f_210.xls
6/21/2017 8:27 AM 142848 f_211.xls
6/21/2017 8:27 AM 185856 f_212.xls
6/21/2017 8:28 AM 298496 f_213.xls
6/21/2017 8:28 AM 246784 f_214.xls
6/21/2017 8:28 AM 84992 f_215.xls
8/29/2017 12:42 PM 71680 f_218.doc
1/2/2019 11:06 AM 230199 f_223.pdf
1/2/2019 11:06 AM 196923 f_224.pdf
1/2/2019 11:07 AM 385099 f_225.pdf
1/2/2019 11:07 AM 767867 f_226.pdf
1/2/2019 11:09 AM 13218626 f_227.RAR
5/13/2010 3:04 PM 133632 f_4.doc
4/21/2015 8:40 PM 67584 f_83.doc
3/9/2016 1:52 PM 4744833 f_85.exe
4/23/2015 9:02 AM 2328239 f_85.rar
3/9/2016 2:00 PM 2677107 f_85.zip
5/15/2015 4:03 PM 64634 f_87.pdf
10/22/2015 7:50 AM 1587053 f_93.zip
11/3/2015 7:37 AM 72192 f_98.doc
5/25/2014 11:24 PM 567431 HD616-BGDDT ve danh gia GV tieu hoc.pdf
5/25/2014 11:16 PM 61440 HD630-BGDDT-NGCBQLGD huong dan danh gia xep loai pho HT cac truong PT.doc
4/21/2015 8:17 PM 31744 HỘI CCB HUYỆN CHÂU THÀNH.doc
2/19/2014 2:26 PM 401226 KehoachlientichPGD-Thidoan.pdf
2/21/2014 8:41 AM 330890 Kehoachthitinhoctre.pdf
2/19/2014 2:24 PM 734197 KH03-CTTr.pdf
4/18/2014 3:07 PM 971776 KH91-TU_ve_GD.doc
4/17/2014 8:20 AM 132653 Luat 47_2005_QH11.DOC
4/7/2014 10:57 AM 445440 Luat Lao dong (so 10.2012.QH13 ngay 18.6.2012).doc
4/16/2014 1:56 PM 516757 LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
4/19/2014 9:16 AM 39863 Ma_Tran_De_Ngu_Van_6_7_8_9.rar
4/19/2014 9:18 AM 33066 MaTranDe_GDCD_6789.rar
4/17/2014 8:41 AM 276480 ND39_2012vekhenthuong.doc
4/17/2014 8:32 AM 307200 ND42CP2010.doc
4/7/2014 10:48 AM 193536 Nghi dinh so 43 quy dinh ve tu chu tai chinh.doc
4/7/2014 10:46 AM 147456 NĐ 138 CHÍNH PHỦ.doc
2/19/2014 8:18 AM 1376162 NĐ 192.2013.ND.CP.pdf
5/25/2014 11:44 PM 169472 Phụ lục danhgiaHT.doc
4/28/2014 4:36 PM 377757 QD 18-Daythem.pdf
4/7/2014 10:51 AM 92672 QD Ban hanh Quy che to chuc va hoat dong cua trung tam HTCD.doc
5/25/2014 11:06 PM 98816 QD02-2008-BGD ve chuan giao vien mam non.doc
3/10/2014 9:25 AM 358517 QD05.2014TTg.pdf
5/25/2014 11:19 PM 89088 QD14-2007-BGD chuan danh gia giao vien tieu hoc.doc
4/16/2014 2:37 PM 89088 Qd14_chuanGVTH.doc
4/28/2014 4:37 PM 377757 Qd18.pdf
4/7/2014 10:50 AM 202240 QD32-2008-BTC.doc
4/16/2014 2:35 PM 88064 QĐ 14 chuan nghề nghiệp GV tiểu học.doc
10/9/2016 3:22 PM 6819766 SinhVienIT.Net--Aleo-Flash-Intro-Banner-Maker-3.8.zip
3/31/2014 4:12 PM 54784 TB hoan thanh ho so PCMN-2013.doc
4/18/2014 3:31 PM 193201 TBSGD.pdf
7/19/2014 10:28 AM 31232 thong ke 2010.xls
4/7/2014 10:53 AM 96768 Thong tu Ban hanh quy dinh ve day them, hoc them.doc
4/7/2014 10:55 AM 200704 Thong tu Quy dinh ve XD truong hoc an toan phong, chong tai nan, trong co so GDMN.doc
7/12/2010 2:28 PM 116224 Thumbs.db
4/21/2015 8:20 PM 67072 ThuMoiSinhHoatLeChiDoan.doc
1/3/2014 9:48 AM 61952 TieuLuanAnTOanGiaoThong.doc
4/19/2015 10:54 AM 61952 Tin-Phân công LĐ 2014-2015.xls
4/19/2015 11:12 AM 97280 TKB chính thức HK2-LẦN 4-TỪ 13-4-2015.xls
4/8/2014 3:57 PM 581151 TT 36.pdf
5/25/2014 11:21 PM 231424 TT14-2011-BGDDT quy dinh chuan hieu truong truong tieu hoc.doc
5/25/2014 11:08 PM 94720 TT17-2011-BGDDT quy dinh chuan hieu truong truong mam non.doc
5/25/2014 11:32 PM 238080 TT29-2009-BGDDT quy dinh chuan hieu truong truong TrH.doc
5/25/2014 11:30 PM 310272 TT30-2009 BGDDT ve chuan nghe nghiep GV THCS THPT.doc
4/8/2014 3:50 PM 183829 TT32.pdf
5/8/2014 4:17 PM 614465 ttt.pdf
4/8/2014 3:48 PM 183829 VanBanGoc_32_2010_TT-BGDĐT.pdf
3/10/2014 9:09 AM 1195040 vbden_07_2014_TT-BTC.pdf
5/30/2014 4:30 PM 92300 vip_1.gif
11/2/2015 3:58 PM 7595 vip_1.jpg
5/18/2010 9:35 AM 5548 vip_11.jpg
12/2/2021 6:47 PM 6351 vip_119.jpg
6/2/2010 3:52 PM 56014 vip_12.jpg
9/16/2014 10:33 AM 300455 vip_13.JPG
4/7/2015 9:57 AM 46251 vip_14.jpg
10/8/2015 9:06 AM 19654 vip_15.JPG
10/8/2015 9:06 AM 199209 vip_17.jpg
10/8/2015 9:07 AM 315275 vip_19.jpg
10/8/2015 9:07 AM 249297 vip_20.jpg
10/8/2015 9:08 AM 19654 vip_21.JPG
10/8/2015 9:09 AM 38454 vip_22.jpg
6/17/2019 8:39 AM 251669 vip_434.jpg
10/2/2015 10:44 PM 43385 vip_48.jpg
5/22/2010 9:45 AM 28521 vip_5.jpg
5/17/2010 9:18 AM 14661 vip_6.jpg
5/18/2010 9:28 AM 5548 vip_7.jpg
6/2/2014 11:53 PM 35982 vip_8.jpg
4/19/2015 10:45 AM 409600 xlicons.exe