THƯ VIỆN ẢNH

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC
Cập nhật lúc: 19/09/2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng hết sức phức tạp và căng thẳng chúng ta càng nâng cao và cảnh giác hơn trong việc phòng chống và tuyên truyền dịch bệnh.
 

Phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học                                             


                                                                Sưu tầm


           
CÁC TIN KHÁC:

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  GIỒNG RIỀNG
Thị trấn Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
 Website: www.c3giongrieng.edu.vn - Email: c3giongrieng.kiengiang@moet.edu.vn